więcej


Książki / raporty

Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE (11117)

2010-03-19

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, przede wszystkim uczestnikom EU ETS, nowych uwarunkowań w funkcjonowaniu europejskiego rynku emisji CO2, związanych z wprowadzeniem mechanizmu aukcji, jako podstawowej metody rozdziału uprawnieo do emisji po 2013 roku poprzez przybliżenie kluczowych aspektów projektowanego w UE mechanizmu aukcyjnego i lepszego przygotowania się polskich podmiotów do uczestnictwa w aukcji.
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W rozdziale pierwszym zawarto najważniejsze przepisy dotyczące mechanizmu aukcji uprawnieo do emisji, w oparciu o uregulowania prawne ujęte w dyrektywie EU ETS.

W rozdziale drugim omówiono charakterystykę rynku wtórnego kupna/sprzedaży uprawnieo do emisji, w szczególności rolę jaką pełnią instrumenty finansowe oraz uczestnicy tego rynku, zarówno w obecnym, jak i przyszłym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Rozdział trzeci obejmuje najważniejsze techniczne aspekty organizacji procesu aukcji w EU ETS w okresie 2013-2020, związane z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad rozporządzeniem w sprawie aukcji.

W rozdziale czwartym przedstawiono porównanie prezentowanych - w ramach przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych - stanowisk państw członkowskich, przedstawicieli przemysłów oraz instytucji finansowych, w kwestii poszczególnych aspektów organizacji procesu aukcji, w kontekście stworzenia przyszłego rozporządzenia o aukcjach.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


Materiałem wyjściowym dla niniejszej analizy jest opracowanie KASHUE „Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej dyrektywa EU ETS & decyzja NON ETS”, KASHUE, Warszawa, czerwiec 2009 r. www.kashue.pl

źródło: KASHUE
www.kashue.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej