więcej


Książki / raporty

Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia (14066)

2012-03-08

Drukuj

okladka_ibs_ekoinnowacjePolska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Europie. Tymczasem ekoinnowacje poprawiają efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, w tym m.in. redukują koszty oraz zmniejszają uzależnienie od dostaw surowców. Ograniczają negatywne oddziaływanie gospodarki m.in. na nasze zdrowie. Wzrost polskich ekoinnowacji będzie zależny w dużej mierze od interwencji państwa – napisali w raporcie "Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju i możliwości wsparcia" eksperci Instytutu Badań Strukturalnych.

Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród krajów UE-27 w rankingu Eco- Innovation Scoreborad, opublikowanym w 2011 r. przez Eco-Innovation Observatory, czołową inicjatywę europejską w tym zakresie.

Z przygotowanego przez ekspertów IBS raportu wynika, że źródeł takiego stanu rzeczy należy szukać w ogólnej słabości Polski w obszarze innowacyjności. Niskie nakłady publiczne i prywatne na zielone B+R wynikają z niskiego poziomu wydatków na ogół działalność badawczo – rozwojowej. Znaczenie ma również zachowawcze podejście polskich przedsiębiorców do wdrażania nowatorskich rozwiązań.

Zdaniem autorów publikacji poważnym ograniczeniem jest również niewiedza przedsiębiorców. Pomimo ogólnego wzrostu świadomości ekologicznej oraz zrozumienia potencjału redukcji kosztów związanego z wprowadzaniem rozwiązań przyjaznych środowisku, przedsiębiorcy mają problem z identyfikacją możliwości i korzyści wprowadzania ekoinnowacji w przypadku swoich firm. Dochodzi do tego niska świadomość prawna (wynikająca z niedoinformowania i zbyt słabej kontroli), niedoszacowanie swojego wpływu na środowisko oraz niechęć do korzystania z usług doradczych w tym obszarze.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

źródło: Instytut Badań Strukturalnych

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej