więcej


Książki / raporty

Energia - Konieczność Ale i Odpowiedzialność (11107)

2010-03-31

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Broszura przygotowana przez Konrada Niklewicza na podstawie materiałów Instytutu na rzecz Ekorozwoju nt. Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski do roku 2030.

Niniejsza broszura stanowi jedno z trzech opracowań przygotowanych w ramach prac nad Alternatywną Polityką Energetyczną Polski do roku 2030. Pozostałe dwa to raport dla osób podejmujących decyzję i raport techniczny dla specjalistów.

Broszura ma za zadanie przybliżenie problemów polskiej energetyki szerokim kręgom odbiorców oraz pokazanie innego, niż dotychczas preferowany, sposobu ich rozwiązywania. Punktem wyjścia do tego nowego podejścia jest konieczność uświadomienia wszystkim mieszkańcom Ziemi, że tradycyjne zasoby naturalne służące wytwarzaniu energii są skończone. Jednocześnie przekroczyliśmy znacznie skalę możliwości poradzenia sobie przez przyrodę z zanieczyszczeniami, które przy wytwarzaniu energii powstają.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


Polecamy także inne publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju dostępne pod adresem:
www.ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej