więcej


Książki / raporty

Europejski System Handlu Emisjami (ETS) (11113)

2010-03-22

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Jedna z broszur wydanych przez Komisję Europejską w ramach serii pt. "Działania UE przeciw zmianom klimatu". Niniejsza broszura wyjaśnia, w jaki sposób działa europejski system handlu emisjami oraz jakie główne zmiany wejdą w życie od roku 2013.
Europejski system handlu emisjami, wprowadzony na początku 2005 roku, jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem typu „ograniczenie-handel” (cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw, opartym na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Zbudowany w oparciu o innowacyjne mechanizmy zapoczątkowane przez protokół z Kioto – międzynarodowy handel emisjami, mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) i instrument wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI) – obowiązkowy system wkrótce stał się motorem ekspansji międzynarodowego rynku emisji.

W 2013 roku wejdzie w życie unowocześniona wersja systemu, która przyczyni się do jego wzmocnienia, ekspansji i poprawy funkcjonowania. Umożliwi to systemowi odegranie głównej roli w realizacji unijnych celów w zakresie redukcji emisji do roku 2020 i w latach następnych, zgodnie z przyszłymi zobowiązaniami Europy, określonymi w ramach obecnie negocjowanego międzynarodowego porozumienia w zakresie zmian klimatu.

System handlu emisjami pozostanie trwałym elementem strategii walki ze zmianami klimatu. Sprawdza się on jako kluczowy instrument redukcji emisji gazów cieplarnianych po stosunkowo niskich kosztach i stymuluje ewolucję w kierunku gospodarki przyszłości opartej na technologiach niskoemisyjnych.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: © Wspólnoty Europejskie, 1995-2009
www.ec.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej