więcej


Książki / raporty

Polska 2050 – na węglowych rozstajach (14446)

2012-06-13

Drukuj

okladka_polska2050Większość współczesnych prognoz przewiduje, że w nadchodzących latach, obok wykorzystania gazu, właśnie technologie odnawialne i wspierające wzrost efektywności energetycznej zdominują rozwój sektora energetycznego na świecie – pisze w publikacji "Polska 2050 – na węglowych rozstajach" Zbigniew Karaczun.

Według autora wieloletnie zaniechania inwestycyjne spowodowały, że polski sektor energetyczny nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i wysokiej jakości usług. "Nie jest także przygotowany na sprostanie wyzwaniom XXI wieku, w tym zmniejszanie oddziaływania na środowisko i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jego modernizacja jest konieczna, jeśli Polska chce zachować wysokie tempo rozwoju" – pisze Zbigniew Karaczun.

Autora pokazuje, jak z podobnymi problemami jak obecnie Polska borykało się wiele innych państw. Opisane w publikacji przykłady Wielkiej Brytanii i Danii wskazują, że impulsem zmian było dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego: wspieranie efektywności energetycznej i rozwój źródeł energii, opartych na wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów. Według autora oba kraje są także przykładem, że źródła konwencjonalne mogą być wykorzystane jako technologia przejściowa, ułatwiająca budowę nowego modelu energetyki.

Autor porusza również w publikacji kwestię różnych grup nacisku związanych z procesem modernizacji sektora. Według niego zmiany w Wielkiej Brytanii uczą nas jeszcze dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze wskazują, że uleganie grupom nacisku opóźnia zmiany strukturalne w gospodarce i może doprowadzić do kryzysu. Po drugie, że dla przedsiębiorstw ważniejsze jest zapewnienie stabilnych ram prowadzenia działalności niż obniżanie standardów i wymogów. Przykład Danii natomiast pokazuje, jak ważne jest budowanie politycznego konsensu wobec najważniejszych gospodarczych wyzwań. Jawność umów politycznych zawieranych pomiędzy rządem a opozycją służy tworzeniu stabilnych warunków dla podejmowania długookresowych decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców.

Według Zbigniewa Karaczuna w omawianych krajach nie doszłoby do transformacji, gdyby nie antycypowały one zmian, jakie zaszły na globalnym rynku energetycznym. Uznały, że czas tanich,konwencjonalnych surowców energetycznych kończy się, a świat wkracza w epokę silnej konkurencji o wyczerpujące się zasoby. Dlatego postanowiły zmienić swój mix energetyczny, tak aby dostosować go do nowych, globalnych warunków gospodarczych.

"Nasz kraj również stoi wobec perspektywy wyczerpywania się surowców energetycznych i uzależnienia od ich importu z jednego kierunku. Z tego punktu widzenia konieczność modernizacji zdekapitalizowanego sektora energetycznego winna być postrzegana nie tylko jako istotny problem, lecz także jako szansa. Szansa na tworzenie społeczeństwa wiedzy, wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowoczesnych systemów zarządzania energią" – pisze Zbigniew Karaczun.

Publikacja do pobrania w pliku PDF.

Publikacja powstała w ramach projektu "Niskoemisyjna Polska 2050": www.niskoemisyjnapolska2050.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej