więcej


Książki / raporty

[R]ewolucja energetyczna dla Polski: Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej (11104)

2009-09-18

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Raport został przygotowany na zlecenie Greenpeace przez niezależnych ekspertów i opublikowany w październiku 2008 r. Demonstruje on, że nasz kraj ma ogromny, niewykorzystany potencjał odnawialnych zasobów energii (OZE) i, wbrew powszechnym opiniom, nie jest "skazany" na węgiel.

W publikacji pokazano, że Polska może i powinna pójść w kierunku bardziej efektywnego i zrównoważonego systemu pozyskiwania i wykorzystania energii. Autorami raportu są: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) oraz Instytut Technicznej Termodynamiki w niemieckim Centrum Przestrzeni Kosmicznej (DLR).

Wg wyliczeń raportu "[R]ewolucja energetyczna dla Polski" do połowy obecnego wieku Polska może:
  • oszczędzić ponad 1/3 energii w stosunku do scenariusza ‘business as usual’ (czyli realizacji polityki zakładanej przez rząd1,
  • pokryć niemal połowę (48%) zapotrzebowania na energię pierwotną z odnawialnych źródeł,
  • pokryć aż 80% zapotrzebowania na energię elektryczną z z odnawialnych źródeł (połowę prądu dostarczą elektrownie wiatrowe, 19% - biomasa, 12% - fotowoltaika).
  • uniezależnić się od węgla (całkowicie wycofać z użytku węgiel brunatny i jedynie 6% energii elektrycznej wytwarzać z węgla kamiennego).
Również w krótkiej perspektywie, pomimo przewidywanego wzrostu zużycia energii elektrycznej, Polska może znacząco zwiększyć produkcję zielonej energii elektrycznej - do 2020 r. 26% zapotrzebowania na prąd możemy pokryć z OZE.

Realizacja tych założeń spowodowałaby jednocześnie zmniejszenie przez Polskę emisji CO2 z ponad 7 do 2,5 ton na mieszkańca rocznie - czyli do poziomu wymaganego globalnie dla zatrzymania niebezpiecznych zmian klimatu.

Przypisy:
1.Wg rządowego projektu polityki energetycznej do 2030 r. z września 2008 r.


Publikacja do pobrania w pliku PDF.


źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej