więcej


Książki / raporty

Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami (11118)

2009-09-01

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Opracowanie „Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami” jest kolejnym opracowaniem z serii „Klimat a…”, wydanym w ramach projektu Eko-Herkules – programu aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaproponowanego i realizowanego
od 2007 r. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Pozostałe opracowania z cyklu to: Twoje miasto – Twój klimat, Klimat a energetyka, Dobry klimat dla rolnictwa? oraz Klimat a turystyka. Projekt Eko-Herkules finansują: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja OAK i Fundacja Heinricha Bölla.

Wobec globalnego charakteru spodziewanych zmian istotne jest pytanie, czy działania lokalne mogą przynieść jakieś efekty. Specyfiką gospodarowania wodami jest ich zlewniowy charakter, czyli dostosowanie obszaru i charakteru działań do granic zlewni rzecznej – terenu z którego woda spływa po powierzchni lub pod nią do rzeki, której zasobami gospodarujemy.

Dzięki podjęciu dobrych praktyk z zakresu zintegrowanego zarządzania zasobami, w poszczególnych zlewniach i dorzeczach negatywne skutki zmian klimatu dla zasobów wodnych mogą zostać zmniejszone. Jest to wniosek kończący opracowanie, ukazujący szerokie pole działań na rzecz rozwoju zintegrowanej gospodarki wodnej w Polsce.

Publikacja do pobrania w pliku PDF


Polecamy także inne publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju dostępne pod adresem: www.ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej