więcej


Kalendarium

Adaptcity - konsultacje klimatyczne na Woli i Ochocie

Organizator: Instytut na rzecz Ekorozwoju
Wstęp: WOLNY
Od: 2017-05-18
Do: 2017-05-18
http://adaptcity.pl/konsultacje

Opis

Przygotuj się na zmiany klimatu na Woli i Ochocie!

Częściej chorujesz z powodu zanieczyszczonego powietrza? Okolica, w której mieszkasz, nie uwzględnia różnych potrzeb społecznych, gospodarczych i przyrodniczych?

Warszawa chce być odporna na czekające ją gwałtowne zmiany klimatu.

Zapraszamy mieszkańców Woli i Ochoty w czwartek 18 maja na godz. 18:00, Przystanek Książka, ul. Grójecka 42 na spotkanie konsultacyjne.

Przyjdź i podziel się swoim POMYSŁEM na KLIMAT!


Więcej informacji

Razem przygotujemy Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Działania adaptacyjne to nie tylko aktywność władz miasta. Kto zna Warszawę lepiej od jej mieszkańców? Przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, aktywne grupy obywateli ale również osoby prywatne mogą się włączyć do działania na rzecz adaptacji. Jak? Wystarczy przyjść na jedno ze spotkań konsultacyjnych lub zgłosić swój POMYSŁ na Klimat w majowym konkursie.

W ramach prac przewidzianych w projekcie ADAPTCITY do końca stycznia 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Założenia będą konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia stanie się przedmiotem obrad Rady Miasta, by ostatecznie zostać przyjętą w formie uchwały. Strategia będzie gromadziła działania publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej