więcej


Kalendarium

Szkolenie - Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym - Gdańsk

Organizator: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Wstęp: WOLNY
Od: 2018-04-10
Do: 2018-04-10
https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/gdansk/gospodarowanie-woda-w-budynku-wielorodzinnym-eko-lokator-180098/?source=directory

Opis

 08:45-09:00 - rejestracja uczestników

09:00-09:15 - powitanie uczestników

- Projekt Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami.

09:15-10:45 – Jakie zmiany wprowadza nowe
prawo wodne i kogo one dotyczą?

10:45-11:00 - przerwa kawowa (15 min)

11:00 - 12:30 – Jak zapobiegać podtopieniom budynków
i powodziom po opadach nawałnicowych?

12:30 - 13:15 - przerwa na lunch (45 min)

13:15 -14:45 – W jaki sposób retencjonować wody opadowe
w mieście i na terenie osiedla?

14:45 - 15:00 - przerwa kawowa (15min)

15:00 - 16:30 – Jakie korzyści wynikają z zastosowania
obiegu wody szarej w budynku?

16:30-17:30 – Jakie technologie mierzenia poboru wody
są najbardziej efektywne?


Więcej informacji

Bieżące zagadnienia i odpowiedź na wyzwania przed którymi staje aktualnie zarządca i administrator nieruchomości. Wiedza przekazywana w przystępny sposób przez ekspertów i praktyków. Aspekty prawne oraz informacje o źródłach i warunkach dofinansowania.

Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Szkolenie będzie kładło nacisk na wiedzę praktyczną, eksperci podsuną uczestnikom i uczestniczkom gotowe rozwiązania i aktualne oraz przyszłe akty prawne które będą odwoływały się do poruszanych zagadnień. Zostaną również szeroko omówione warunki, wymagania  udzielania dotacji, planowane nabory, gdzie składać wnioski i jak je pisać.

Na podstawie zrealizowanych, lub będących w trakcie inwestycji zostaną pokazane doświadczenia w zakresie inwestycji poprawiających gospodarkę wodą w budynku wielorodzinnym.Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej