ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Możemy liczyć nie tylko na łupki (15065)

2012-11-21

Drukuj

Jak wynika z dotychczasowych szacunków, Polska może produkować nawet 6,6 mld m3 biogazu rolniczego rocznie. Dla porównania: obecne wydobycie gazu ziemnego w naszym kraju to 4,3 mld m3 (dane za 2011 r.), a nasz import tego surowca, głównie z Rosji – 10 mld m3. Te dane pokazują, że nie tylko dzięki gazowi łupkowemu (wielkość jego opłacalnych w wydobyciu złóż w Polsce wciąż jest niewiadomą) możemy znacząco zmniejszyć import gazu i zapewnić sobie większą samowystarczalność energetyczną.

Taki szacunek – 6,6 mld m3 biogazu rolniczego rocznie – pochodzi z ekspertyzy przygotowanej dla Ministerstwa Gospodarki przez Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energii Odnawialnej. Założył on, wyliczając tę ilość, że surowiec do biogazowni będą stanowić nie tylko odpady z produkcji rolnej i z przemysłu rolno-spożywczego, ale także rośliny uprawiane specjalnie w tym celu (m.in. kukurydza).

Jeszcze bardziej optymistyczne prognozy przedstawia prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, znany ekspert energetyczny i autor książki pt. "Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej". Według niego gdyby Polska przeznaczyła 1 mln hektarów gruntów pod uprawę roślin energetycznych, służących jako surowiec do biogazowni, mogłaby produkować aż 8 mld m3 biometanu rocznie.

Oficjalne rządowe szacunki są ostrożniejsze. W przyjętym przez Radę Ministrów w 2010 roku dokumencie "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020" tzw. potencjał teoretyczny naszego kraju obliczono na 5 mld m3 biogazu rocznie (osiągalny przy równoczesnym wykorzystaniu odpadów z rolnictwa i z przemysłu rolno-spożywczego oraz wprowadzeniu celowych upraw energetycznych na surowiec do biogazowni na powierzchni około 700 tys. ha). Zaś potencjał, oparty tylko na samych odpadach z rolnictwa i z przemysłu rolno-spożywczego, na 1,7 mld m3 biogazu. To jednak wciąż bardzo duże ilości, które pozwoliłyby zaoszczędzić Polsce miliardy złotych na imporcie gazu. Warto je też zestawić z obecnym zużyciem gazu w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich w Polsce, które wynosi około 0,5 mld m3 rocznie.

Jacek Krzemiński


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej