ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Przykład płynie z Bielska Białej (16954)

2014-03-14

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej było gospodarzem 12 regionalnej konferencji klimatycznej projektu „Dobry klimat dla powiatów". Gminy z terenu starostwa są już od dawna przekonane do ochrony klimatu, aż 10 z nich należy do Porozumienia Burmistrzów Unii Europejskiej. Ciekawie było posłuchać ich doświadczeń w tym zakresie, choć za oknem, jak na 12 marca było bardzo słonecznie i ciepło – ponad 10 stopni Celsjusza i ani grama śniegu.

Konferencję rozpoczął starosta bielski Tadeusz Płonka . Na początku pierwszej sesji doświadczenia w zakresie ochrony klimatu w powiecie bielskim przedstawił Pan Jan Sienkiewicz z Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej. To dzięki działaniom agencji gminy z terenu powiatu były w stanie przygotować dokumenty potrzebne do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Przy okazji w prezentacji pojawiła się informacja o strukturze emisji gazów cieplarnianych z terenu tych gmin. Okazuje się, że emisje samej administracji gminnej osiągają tylko nieco ponad 2% całkowitej emisji, natomiast największy potencjał emisji, ponad 60%, drzemie w gospodarce mieszkaniowej. Ponieważ emisje z sektora przedsiębiorstw także osiągają znaczące rozmiary, prawie 15%, ARR realizowała projekt audytów energetycznych dla przedsiębiorstw. Następnie głos zabrał Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich przedstawiając wyniki debat klimatycznych. Sesję zakończyła prezentacja na temat bardzo ciekawych działań w zakresie wykorzystania biomasy na Słowacji, którą przedstawiła Lenka Kopunova ze stowarzyszenia Biomasa.

W przerwie odbył się panel dyskusyjny „Powiat liderem ochrony klimatu w regionie" z udziałem wicestarosty bielskiego Grzegorza Szetyńskiego, Jana Sienkiewicza z ARR, radnego Rady Powiatu Cezarego Czapigi i dr Wojciecha Szymalskiego z InE. Wstęp do panelu, objaśniający istotę wprzęgnięcia odnawialnych źródeł energii w lokalną gospodarkę niskoemisyjną budującą dobrobyt oraz wizję powiatu jako obszaru samowystarczalnego energetycznie wygłosił dr Szymalski.

Podczas panelu wicestarosta bielski pochwalił się tym, co już powiat robi na rzecz ochrony klimatu, a działań tych jest sporo. W największym stopniu powiat dba o sprawy efektywności energetycznej, promując ja m.in. w szkołach i swoich własnych obiektach. Sporo do powiedzenia organy powiatu mają na polu promocji biogazowni, w szczególności wykorzystania biogazu z osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Natomiast obecnie mniejsze znaczenie mają działania dotyczące promocji kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki, ponieważ powiat nie dysponuje środkami na wsparcie indywidualnych inwestycji, a tylko w takim przypadku byłyby one dla inwestorów opłacalne.

Jan Sienkiewicz z ARR cieszył się, że dzięki działaniom związanym z przystąpieniem bielskich gmin do Porozumienia Burmistrzów, są one teraz lepiej przygotowane do absorpcji środków unijnych po roku 2014. Dzięki tym działaniom, gminy maja określone cele w zakresie redukcji emisji, a wspólnie są już zdolne do budowania większych, lepszych i bardziej konkurencyjnych projektów inwestycyjnych.

Paneliści wspólnie określili krótką listę niedoborów z jakimi zmagają się powiaty w realizacji działań na rzecz ochrony klimatu, są to:
- niedostateczne impulsy z zewnątrz popierające tego typu działania;
- obiektywne, rzetelne informacje nt. technologii czy opłacalności rozwiązań;
- zbyt niska liczba kontaktów z dobrymi przykładami zza granicy.

Po drugiej przerwie III sesja poświęcona była finasowaniu działań w zakresie ochrony klimatu. Pod nieobecność przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego informacje dotyczące środków przeznaczonych na ochronę i adaptację do zmian klimatu w okresie finansowania unijnego 2014-2020 przedstawił dr Wojciech Szymalski z InE. Podkreślił on m.in.:
- że Polska, jako kraj o niższym poziomie gospodarczym niż średnia europejska, ma nieco niższe wymagania w zakresie wypełnienia celów pakietu klimatycznego 3x20, np. UE wymaga od nas tylko 15% udziału OZE w miksie energetycznym w 2020 roku;
- że po 2014 roku będzie aż pięciokrotnie więcej środków na projekty związane z ochroną klimatu w stosunku do poprzedniego okresu finansowania 2007-2013;
- że lepiej będą w stanie pozyskać środki europejskie Ci, którzy dysponują planami w zakresie ochrony klimatu (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej), budują koalicję z innymi oraz stale monitorują swoje emisje gazów cieplarnianych.

W nawiązaniu do monitoringu emisji gazów cieplarnianych następnie pokazana została prezentacja dotycząca obliczeń śladu węglowego w projekcie „Dobry klimat dla powiatów".

Na zakończenie programy kredytowe i dotacyjne na przedsięwzięcia w zakresie ochrony klimatu i środowiska przedstawili reprezentanci WFOŚiGW w Katowicach oraz Banku Ochrony Środowiska.

Na konferencje przybyło ponad 40 osób z całego województwa śląskiego. Choć żywa jest wciąż w tym rejonie idea wykorzystania węgla jako głównego źródła energii, podtrzymywana przez promocję węgla w postaci tzw.: eko-groszku, czy podsycana przez pojawiające się nowe technologie w zakresie podziemnego zgazowania węgla, widać, że energetyka oparta o surowce odnawialne także zyskuje tu liczne grono odbiorców.

Kolejne konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2014 w województwie mazowieckim, w Płocku.

Zobacz także relację z konferencji ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej: [zobacz>>]

Notował: Wojciech Szymalski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej