ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Logo projektu DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW zostało wybrane! (10715)

2010-09-28

Drukuj
Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność ogłosić, że konkurs na logo projektu DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW został rozstrzygnięty.
Nagrodę główną w wysokości 375 € otrzymuje Janusz Wójcik.
Zaprojektowane przez niego logo będzie używane w materiałach promocyjnych
i informacyjnych co najmniej przez najbliższych 5 lat.

Oto zwycięski znak graficzny:
 

Laureatem drugiej nagrody jest Wiktor Pawłowski za projekt:
 


Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Kamila Figura i Radosław Rejsel za projekty:
 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i próbę graficznego przedstawienia tematyki projektu DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW. Wybór zwycięzcy był trudny, ponieważ nadeszło wiele bardzo dobrych, profesjonalnych prac graficznych.

Projekt DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Celem partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

Informacja prasowa w wresji PDF
Logo w wresji PDF

Adres strony internetowej projektu: www.chronmyklimat.pl/DOKLIP

Partnerzy projektu DOKLIP:

Projekt realizowany z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 


ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej