ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Dachy zielone przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności w miastach (20654)

Katarzyna Wolańska
2018-12-03

Drukuj
galeria

Bioróżnorodność na dachu zielonym, fot. Sempergreen

Do ważnych funkcji ekologicznych dachów zielonych należy zaliczyć tworzenie przestrzeni życiowej dla fauny i flory w miastach, czyli zwiększanie bioróżnorodności.

Dachy zielone w miastach, czyli dachy obsadzane roślinnością mogą służyć jako przystanek dla ptaków w trakcie ich przemieszczania się do innych obszarów.

Udostępniają też pożywienie oraz korzystne warunki lęgowe dla pszczół, motyli i owadów.

W roku 2015, firma Sempergreen, we współpracy z holenderską organizacją zajmującą się ochroną motyli, "The Dutch Butterfly Conservation", badała zagadnienie bioróżnorodności na dachach.

Trzy niezależne badania dowiodły, że zarówno kwitnące maty wegetacyjne, jak i podłoża dachowe funkcjonalnie przyczyniają się do pobudzenia różnorodności biologicznej w środowisku miejskim, w odniesieniu do motyli, pszczół i owadów.

Kwitnące dachy zielone przyciągają pszczoły. Fot. Katarzyna Wolańska

Jak możemy przeczytać w publikacji "Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin": Naukowcy w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii zaobserwowali, że utworzenie zielonych dachów na terenach wcześniej zdegradowanych spowodowało powrót do miasta zagrożonych gatunków ptaków, pająków i innych bezkręgowców.

Można dodatkowo wspomagać rozwój bioróżnorodności na dachach zielonych stosując specjalne elementy w projekcie takiego dachu. Stosuje się np. specjalną roślinność miododajną, tworząc łąki kwietne na dachach. 

Łąka kwietna na dachu zielonym biurowca w centrum Krakowa. Fot. APK Dachy Zielone

Przykład Miejskiej Pasieki Artystycznej na dachu zielonym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pokazuje, że ule w mieście doskonale się sprawdzają.

Zdjęcie: Centrum Spotkania Kultur, autor: Dorota Bielak. Ule na dachu zielonym CSK w Lublinie.

A wg badań zrealizowanych przez dr Hajnalka Szentgyörgyi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie miody z pasiek miejskich nie ustępują pod względem jakości tym z terenów wiejskich.

Otwarcie Miejskiej Pasieki Artystycznej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, degustacja produktów „pszczelich”. Zdjęcie: CSK, autor: Dorota Bielak.

Jak podają najnowsze wytyczne dla dachów zielonych FLL aby stymulować rozwój bioróżnorodności na zielonych dachach można np. tworzyć zabezpieczone przed mrozem powierzchnie dla zwierząt poprzez wzniesienie podłoża, zastosowanie wysokich roślin; sadzić rośliny paszowe dla owadów i ptaków; wprowadzać martwe drewno (stosy gałęzi, pniaki, przecięte drzewa);

Bioróżnorodność na dachu zielonym można stymulować stosując np. pnie drzew i gałęzie. Fot. Sempergreen

zapewniać zabezpieczone przed wiatrem miejsca do gniazdowania ptaków i owadów;

Ptaki gniazdujące na macie rozchodnikowej. Fot. Sempergreen

czy umieszczać elementy z wodą i odpowiednią roślinnością (np. poidła, małe stawy).

Obsadzone roślinnością powierzchnie dachów i tarasów stanowią element zielonej infrastruktury na terenach miejskich. Wraz z postępem urbanizacji i zabudowy terenów zieleni ich rola w procesie budowania różnorodności biologicznej w miastach staje się coraz bardziej cenna. 

źródła:

Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu, 2013.

Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych, FLL, Stowarzyszenie DAFA

www.sempergreen.com/pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej