ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Renowacja budynku z prefabrykowanymi elementami elewacji cieplnej: Kapfenberg Austria (20248)

Konrad Wielądek
2017-10-05

Drukuj
galeria

Studium przypadku tego budynku, który został odnowiony, zostało zaproponowane jako praktyczne i innowacyjne podejście do wykorzystania jako potencjalne rozwiązanie umożliwiające modernizację ogromnej ilości istniejących powojennych budynków mieszkalnych, zbudowanych w latach 1950-1980 w Austrii. 

Budynek znajduje się w miejscowości w miejscowości Kapfenberg (Austria) i jest typowym budynkiem mieszkalnym z lat 60. XX wieku. Wykonano go z prefabrykowanych murów betonowych bez izolacji i różnych systemów grzewczych: centralnego ogrzewania gazowego, elektrycznych i węglowych, grzejników nocnych elektrycznych, itp. Wentylacja została osiągnięta jedynie przez otwarcie okna. Sytuacja ta spowodowała bardzo wysokie koszty ogrzewania i eksploatacji ponoszone przez mieszkańców. Po renowacji energetycznej budynek może dostarczyć więcej energii przez rok niż mieszkańcy potrzebują do komfortu cieplnego, w tym ciepłej wody i energii elektrycznej. Jest to możliwe dzięki ogólnej strategii oszczędzania energii w oparciu o projekt cieplny koperty budynku w połączeniu z systemem zaopatrzenia w energię. 

Koncepcja energetyczna

Po pierwsze: przed renowacją cele zostały precyzyjnie określone, co wskazywało na wysoką potrzebę renowacji:

 • 80% redukcja energii.
 • 80% stosunek odnawialnych źródeł energii.
 • 80% redukcja emisji CO2.

Po drugie: po przeanalizowaniu istniejących elementów budynku ogólna koncepcja renowacji została określona przez:

 • Środki efektywności energetycznej: zmniejszenie przenikania, infiltracji i utraty wentylacji w kopercie budynku.
 • Wysoki współczynnik odnawialnych źródeł energii: wskaźnik ten wzrastał wraz z systemami solarnymi i termicznymi.
 • Inteligentna integracja istniejących źródeł energii: połączenie z istniejącą lokalną siecią ciepłowni oraz integracja systemu PV z siecią energetyczną.

Główne rozwiązania, które zostały wdrożone:

nowa fasada (prefabrykowane elementy aktywne i pasywne), nowe okna, nowy dach (płaski dach zamiast dachu skośnego) oraz nowe systemy budynków (lokalna sieć ciepłownicza i słoneczna panele termiczne do ciepłej wody użytkowej ( CWU) oraz ogrzewanie, mechaniczny system wentylacji z odzyskiem ciepła i panele fotowoltaiczne.

Interwencje te umożliwiły osiągnięcie najwyższej normy energetycznej przy równoczesnym zapewnieniu mieszkańcom znacznej przewagi, zarówno podczas etapu budowy ("miejsce zamieszkania"), jak i podczas dalszej eksploatacji (komfort wraz z redukcją kosztów).

Koszty budowy

 • ok.500 euro / m2 (bez systemu fotowoltaicznego)
 • Koszt systemu PV: 2,500 EUR / kWp

Całkowite koszty remontu: 4,3 mln euro.

Redukacja innowacyjnych dodatkowych kosztów wynosi 35%, dotację dało Federalne Austriackie Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii, przy wsparciu Departamentu Odnawialnych Energii i Mieszkalnictwa Społecznego oraz Miasta Kapfenberg.

Zużycie energii

 • Zapotrzebowanie na energię pierwotną: 94,10 kWh/m2 przez rok (z wyłączeniem systemów ST i PV)
 • Produkcja energii pierwotnej: 95,25 kWh/m2. przez rok (systemy ST i PV)
 • Nadwyżka: +1,15 kWh / m2. rok (pozytywny roczny bilans energii) (w tym cały system)
 • Emisja CO2: 12,6 kg / m2. rok (obejmuje cały system)

Etap monitorowania budynku zaplanowano na dwa lata po zakończeniu pracy. Dlatego też w 2016 r. Dostępne będą nowe dane dotyczące zachowań użytkowników i szerokiego monitorowania w celu przeprowadzenia nowej oceny w ciągu zaledwie kilku lat.

Wydajność

Szczegóły poszczególnych elementów:

 • Fasada: 4-kondygnacyjne panele drewniane z izolacją 24 cm (wełna mineralna).
 • Sufity podwieszane (i parter): istniejący sufit podwieszany został izolowany 6 cm od spodu.
 • Okna: potrójnie szyby.
 • Dach: płaski dach z 35-40 cm izolacją nachylenia podstawy i żwiru.
 • Mosty cieplne: konstrukcja wolna od mostu cieplnego, obejmująca istniejący budynek z elementami prefabrykowanymi, odcinającą stare balkony.
 • Bezwładność cieplna: istniejące masywne sufity i ściany w cegłach stałych i betonie.

Systemy energetyczne

 • System grzewczy: Solar Thermal Lokalne ogrzewanie miejscowe (115 kW) Grzejniki niskoemisyjne
 • System chłodzenia: brak układu chłodzenia.
 • System CWU: Ciepła energia słoneczna i lokalne ciepłownictwo. Małe zbiorniki magazynowe zainstalowane w każdym mieszkaniu połączone ze zbiornikiem centralnym.
 • Wentylacja: scentralizowany i mechaniczny system wentylacji z odzyskiem ciepła (wydajność 65%)
 • System zarządzania energią: BMS z serwisem zdalnym.  
 • System produkcji energii odnawialnej (ok. 80% całkowitego zużycia energii): Około 115 kW sieci ciepłowniczej z 40% zużyciem odpadów (odnawialnych) i 60% zużyciem gazu (nieodnawialnych). 144m2 (ok. 100,8 kW) kolektorów słonecznych. 550m2 (ok. 80 kWp) paneli PV umieszczonych na dachu. 80m2 (ok. 12 kWp) paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na południowej elewacji.

Stosowane środki poprawy

Istniejąca murowana fasada została pokryta dużymi panelami z drewna, jak te stosowane w tradycyjnych, wentylowanych konstrukcjach tylnych (pasywne elewacje elewacyjne), które mogą zawierać aktywne elementy fasadowe, takie jak moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy "grzebienie" słoneczne.

Wymiana dachu na nowy płaski dachu, który jest bardzo dobrze izolowany na grubość około 35-40 cm.

Wymiana okien na nowe trójwarstwowe charakteryzujące się wysoką jakością cieplną i zintegrowane z istniejącymi modułami prefabrykowanymi elewacji.

Odnowienie starych instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej i zastąpienie scentralizowanego i automatycznie kontrolowanego lokalnego systemu ogrzewania.

Integracja mechanicznego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła i staranne dostosowanie do temperatury zasilania.

Instalacja i termiczne systemy solarne i PV dla odnawialnych źródeł energii w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej