ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Szkolenia gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym (20775)

2019-03-30

Drukuj
galeria

„Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym” był kolejny temat poruszany w ramach bezpłatnych szkoleń i warsztatów projektu Eko-lokator, dla osób zajmujących się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi.

Gospodarka wodna jest jednym z najważniejszych aspektów w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Jak oszczędzać wodę, co to jest woda szara, jak zbierać deszczówkę i ją potem wykorzystywać oraz jak sfinansować związane z tym inwestycje? O tych zagadnieniach i wielu innych była mowa na bezpłatnych szkoleniach w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i w Rzeszowie. Szkolenia poprowadzili Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, dr inż. Wojciech Szpakowski, Dr hab. inż. Bartosz Jawecki, Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, oraz Katarzyna Jędrzejczak.

Pierwszym przekazem każdego z wydarzeń była informacja o tym że Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody nadającej się do picia, są one jednymi z najniższych w Europie i porównywalne z zasobami Egiptu (!) – szacuje się że od 2050 roku mogą się zacząć nasze problemy z dostępem do niej.

Umiejętne zbieranie deszczówki pozwala zaoszczędzić nawet 70% wody pitnej

Woda deszczowa stała się jednym z zagadnień prowadzonych szkoleń. Jest to ta woda spływająca z dachów i powierzchni utwardzonych.  W ramach modułu zwierającego informacje o wodzie deszczowej omówiono technologię jej zbierania, koszty inwestycji oraz możliwości technologiczne naszych miast. W zależności od tego do jakich celów chcemy tej wody użyć można się pokusić o bardzo proste sposoby jej magazynowania, od wolno stojących pojemników, do skomplikowanych instalacji i zbiorników podziemnych.

Zdjęcie: Szkolenie "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym", Gdańsk 10 kwietnia 2018

Woda szara

Instalacja umożliwiająca spłukiwanie toalet „ściekami szarymi”, które pochodzą z umywalek, pryszniców, wanien oraz pralek, jest doskonałym rozwiązaniem w budynkach wielorodzinnych. Jednak taka instalacja wymaga odrębnych pionów kanalizacyjnych, które zbierają i filtrują ścieki szare oraz takich, które zużyte ponownie odprowadzają je do kanalizacji zewnętrznej. Ilość produkowanych przez gospodarstwo domowe ścieków szarych, pokrywa zapotrzebowanie wody do spłukiwania WC. Rozmawiano o kosztach inwestycji, technologiach, dobrych przykładach, możliwościach przeprowadzenia niezbędnych remontów technologicznych. Temat budził szerokie zainteresowanie z powodów edukacyjnych – brak odpowiedniej wiedzy wśród mieszkańców jest największą przeszkodą dla takich inwestycji.

Zdjęcie: Szkolenie "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym", Wrocław, 15 maja 2018

Nowe prawo wodne

Temat nowego prawa wodnego okazał się strzałem w dziesiątkę. Zmiany jakie zachodziły w nowym prawie wodnym, mogły mocno uszczuplić nasz portfel. Wspólnie z uczestnikami spotkań zastanowiliśmy się nad tym, jakie inwestycje podjąć by zmiany dotknęły wszystkich w minimalnym stopniu. Opłata wodna, którą trzeba będzie odprowadzać do nowo powstałej państwowej instytucji, jest prawie trzykrotnie wyższa od dotychczasowej opłaty środowiskowej odprowadzanej do urzędu marszałkowskiego. Opłatami za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych objęte zostają wszystkie odwadniane powierzchnie, w tym również dachy, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Zmiany w prawie wodnym wymuszają na zarządach spółdzielni i wspólnot działania zmierzające w kierunku poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Konrad Wielądek
specjalista ds. PR i szkoleń


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej