ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Głosowanie

Odnawialne źródła energii kit czy hit ?

Liczba głosów: 5780

Informacje podstawowe

Autorzy pracy konkursowej: Kamila Czosnecka , Natalia Gryciuk , Weronika Kowaluk , Julia Wójcik , Wiktoria Wojda

Szkoła: Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy - Gimnazjum, Wojska Polskiego 27
Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Siwik

Praca konkursowa

W filmie uczniowie przedstawiają wady i zalety odnawialnych źródeł energii. Udowadniają, że warto w domach i instytucjach instalować odnawialne źródła energii. Jako przykłady dobrych rozwiązań prezentują kolektory słoneczne i pompę ciepła. W Gminie Sosnowica kolektory słoneczne zainstalowane są we wszystkich instytucjach publicznych i niektórych domach prywatnych, łącznie 104 kolektory słoneczne. Pompa ciepła zainstalowana jest w Parafii Świętej Trójcy w Sosnowicy. Uczniowie przedstawiają wywiad z dyrektorem szkoły i proboszczem parafii wyjaśniający zasadę działania kolektorów słonecznych i pompy ciepła. Prezentują zdjęcia zainstalowanych urządzeń. Następnie w toku dyskusji między EKOPOZYTYWNYMI I EKONEGATYWNYMI udowadniają, że instalowanie odnawialnych źródeł energii mimo wad przynosi duże korzyści dla użytkowników, wpływa na poprawę klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów, tlenków siarki i azotu.Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej