więcej


Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska (10815)

2010-10-02

Drukuj
27 września br., podczas konferencji "Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska", fundacja Green Cross oficjalnie zainaugurowała swoją działalność w Polsce. W spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Staszica PAN w Warszawie, wziął udział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
Konferencja była okazją do zaprezentowania Green Cross Poland, jako fundacji afiliowanej przy międzynarodowej organizacji Zielonego Krzyża (Green Cross International), zajmującej się działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat postaw biznesu wobec ochrony środowiska oraz doświadczeń firm związanych z podejmowaniem działań proekologicznych. Debata koncentrowała się wokół społecznego i ekonomicznego kontekstu ochrony środowiska wśród polskich przedsiębiorców, a także sposobu rozwinięcia dialogu z administracją i organizacjami pozarządowymi.

Green Cross International (GCI) jest pozarządową, ekologiczną organizacją non-profit. Została utworzona w 1993 r. przez Michaiła Gorbaczowa. Od 2007 r. funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów pełni Jan Kulczyk.

GCI organizuje kampanie podnoszące świadomość społeczną, realizuje projekty związane z bezpieczeństwem, zwalczaniem biedy na świecie oraz degradacją środowiska, na poziomie lokalnym i globalnym. Swoje działania koncentruje wokół zagadnień wody, energii, zmian klimatycznych oraz problemów najbardziej potrzebujących społeczeństw. Projekty, w wymiarach lokalnym i międzynarodowym, realizowane są przy współpracy narodowych oddziałów Green Cross.

W lutym 2010 r. powstał polski oddział Zielonego Krzyża. Misją Green Cross Poland jest wspieranie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych działań, służących ochronie środowiska przyrodniczego człowieka w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na: www.greencrosspoland.org

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej