więcej


Energetyka

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko programu jądrowego (13853)

2012-01-18

Drukuj

13 stycznia 2012 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło proces konsultacji społecznych aneksów do prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu polskiej energetyki jądrowej oraz do projektu samego programu.

Polska Grupa Energetyczna – inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – ogłosiła 25 listopada 2011 r. listę trzech potencjalnych lokalizacji inwestycji: Żarnowiec, Choczewo, Gąski. Na ich terenie zostaną przeprowadzone badania i analizy niezbędne do wybrania do 2013 r. ostatecznego miejsca budowy pierwszej siłowni jądrowej w naszym kraju.

Wskazana przez inwestora miejscowość Gąski nie widniała na liście 27 lokalizacji wytypowanych wcześniej przez Ministerstwo Gospodarki. W związku z tym resort przygotował odpowiednie aneksy do programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz prognozy oddziaływania na środowisko PPEJ.

Aneksy zostały skierowane do konsultacji transgranicznych. Zastosowany będzie do nich najkrótszy 21-dniowy termin, ze względu na niewielką ilość zmian wprowadzonych do dokumentów, poddanych już wcześniejszym konsultacjom. Termin zgłaszania uwag upłynie 3 lutego 2012 r.

Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu polskiej energetyki jądrowej oraz aneks do programu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MG. Na potrzeby konsultacji resort uruchomi adres e-mail, na który będzie można przesyłać uwagi i wnioski.

***

Ministerstwo Gospodarki przygotowało aneksy do programu polskiej energetyki jądrowej oraz prognozy oddziaływania na środowisko PPEJ i skierowało je do konsultacji transgranicznych działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.). Tym samym resort kontynuuje proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu polskiej energetyki jądrowej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej