więcej


Energetyka

Bałtyk szansą dla polskiej energetyki (13459)

2011-11-07

Drukuj

turbiny-sxcPrezentacja projektu "Morskie Centrum Eko-energii i Eko-system MORCEKO" oraz korzyści płynące z jego realizacji były głównym tematem seminarium, które odbyło się 24 października 2011 r. w Warszawie. Spotkanie otworzył wiceminister gospodarki Rafał Baniak.

Wiceminister Baniak podkreślił, że głównym celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dodał, że obecnie korzystamy głównie z biomasy, biogazu, energii słonecznej i wiatrowej. – Bałtyk oferuje wiele źródeł energii, w tym pochodzącą z fal, do tej pory pomijaną. Mam nadzieję, że dzięki projektowi MORCEKO ten potencjał uda się w pełni wykorzystać – zaznaczył.

Morskie Centrum Eko-energii będzie mieć za zadanie opracowywanie nowych technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jakimi dysponuje Morze Bałtyckie i polskie wybrzeże. – Atutem MORCEKO jest to, iż nie będzie negatywnie wpływał na środowisko naturalne oraz na komfort życia okolicznych mieszkańców – powiedział wiceminister Baniak.

Podsekretarz stanu w MG przypomniał, że rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych zadań ujętych w Krajowym Planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. – Zgodnie z nim udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. – powiedział.

W opinii koordynatora MORCEKO, Piotra Doeffera projekt ma szczególne znaczenie, ponieważ powstał z inicjatywy polskich naukowców. – Aby mógł sprawnie funkcjonować potrzebna jest współpraca przemysłu, władz państwowych i świata nauki – powiedział. – Najlepszym jej dowodem jest dzisiejsze podpisanie deklaracji – zapewnił.

Podczas seminarium przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Koordynator Konsorcjum MORCEKO podpisali wspólną deklarację poparcia dla realizacji projektu.

 

Pobierz plik WORD:

Deklaracja poparcia dla realizacji projektu MORCEKO

***

Seminarium "Morskie Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO" zostało zorganizowane we współpracy Konsorcjum MORCEKO, którego partnerami są: Instytut Maszyn Przepływowych – PAN Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska, Instytut Morski, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Instytut Oceanologii PAN, a także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej