więcej


Energetyka

Bioenergia priorytetem Ministerstwa Rolnictwa (13220)

2011-09-20

Drukuj

W rządowej strategii wspierania obszarów rolniczych jednym z priorytetów jest rozwój instalacji do produkcji bioenergii.

Program "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce", który został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i który został przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów, identyfikuje najważniejsze obszary, które zdaniem MRiRW w najbliższych latach powinny determinować rozwoj rolnictwa.

Celem programu jest promocja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i kształtowanie środowiska rolniczego z uwzględnieniem unijnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Do priorytetowych obszarów programu należą:

- dostosowanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i produkcji bioenergii,

- analiza wpływu rolnictwa na środowisko,

- wsparcie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności,

- transfer wiedzy do rolnictwa.

Osiągnięcie celów nakreślonych w dokumencie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma się dokonać m.in. dzięki dywersyfikacji działalności rolniczej i zapewnienia alternatywnych źródeł dochodu rolników, aktywizacji społeczności na terenach wiejskich, modernizację i zmiany struktur rolnych czy poprawę kokurencyjności rolnictwa.

Instytucją realizującą program będzie Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej