więcej


Energetyka

BOŚ Bank: „Chętnie będziemy współfinansowali każdy dobry projekt. Niezależnie od skali przedsięwzięcia” (9556)

2011-03-14

Drukuj
Sektor energetyki odnawialnej rozwija się w Polsce powoli, acz sukcesywnie. Ciągle niewystarczające wydają się jednak możliwości finansowania inwestycji OZE z dostępnych instrumentów wsparcia, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jakie źródła dotacji warto wziąć pod uwagę i co należy zrobić aby uzyskać korzystny kredyt? Czy szansę na pomoc od banku mają tylko duże firmy? Które źródła energii odnawialnej mogą liczyć na preferencyjne warunku kredytowania? Na te i inne pytania dotyczące finansowania projektów związanych z OZE odpowiada w wywiadzie dla REO Anna Żyła – Główny Ekolog BOŚ Banku. 
Gdzie przedsiębiorca powinien szukać środków na sfinansowanie nowej inwestycji lub wsparcie już istniejącej?

Każdy przedsiębiorca zainteresowany nową inwestycją musi dysponować pewną kwotą funduszy własnych i dobrze przygotowanym zadaniem, a przede wszystkim wiedzą i przekonaniem, dlaczego chce inwestować w dany rodzaj przedsięwzięcia. Wtedy jako uzupełniające źródło finansowania może ubiegać się o kredyt bankowy. Środki własne plus kredyt to klasyczny model finansowania inwestycji, także dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nie można jednak zapominać, że od kilku lat mamy dostępne na rynku dotacje unijne, a w przypadku zadań proekologicznych także krajowe środki funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Oczywiście warto przy projektach dotyczących OZE skorzystać także z tych źródeł finansowania.

Jakie środki finansowania OZE są obecnie dostępne?

Obecne dotacje na projekty OZE pochodzą z budżetu UE zaplanowanego na lata 2007-2013, a więc w większości przypadków środki zostały już rozdysponowane. Warto jednak zajrzeć na strony NFOSiGW i WFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przyp. red.), gdzie znajdziemy bieżące informacje o dostępnych programach wsparcia, albo - zapytać w Banku Ochrony Środowiska. BOŚ Bank dysponuje bowiem nie tylko tradycyjnym kredytem inwestycyjnym na OZE („Kredyt z Dobrą Energią” – przyp. red.), ale także, kredytami preferencyjnymi, udzielanymi w oparciu o współpracę z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy dla inwestycji w OZE BOŚ Bank ma w swojej ofercie także kredyty preferencyjne?

Preferencyjność finansowania może wyrażać się zarówno w niższym oprocentowaniu kredytu, jak i w innych parametrach. W przypadku kolektorów słonecznych w systemie ciepłej wody użytkowej - najkorzystniejszą ofertą dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych jest kredyt udzielany przez BOŚ Bank z 45% dopłatą do kapitału ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Słoneczny EkoKredyt". Innymi słowy po skorzystaniu z tej formy kredytu i wykonaniu zadania zgodnie z warunkami ustalonymi na etapie wniosku o kredyt - możemy uzyskać kredyt na 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia, np. 15.000 zł. Po jego wykonaniu i udokumentowaniu Bank występuje w imieniu Klienta o przyznanie dopłaty - Narodowy Fundusz wypłaca dotację wysokości 45% kosztu (w tym przypadku 6.750 zł), a klient zobowiązany jest do spłaty jedynie 55% kwoty kredytu tj. 8.250 zł, wraz z odsetkami. Jeżeli mówimy o inwestycjach realizowanych przez przedsiębiorców, to jednym z warunków finansowania dopuszczonym w "Kredycie z Dobrą Energią" jest długi okres kredytowania - nawet do 15 lat, co nie jest rozwiązaniem stosowanym dla inwestycji innych niż OZE.

Czy sektor bankowy dostrzega, oprócz oczywistych korzyści, również ryzyko związane z kredytowaniem OZE?


Sektor bankowy świadom jest zarówno szans, jak i zagrożeń dotyczących branży odnawialnych źródeł energii. Paradoksalnie powiedzieć można, że zarówno szanse, jak i ryzyko, wynikają z rządowego systemu wsparcia, który w swoim zamyśle został utworzony po to, aby zachęcić inwestorów do realizacji przedsięwzięć OZE i umożliwić Polsce wywiązanie się ze zobowiązań w ramach Unii Europejskiej, jakimi są warunki Pakietu Klimatycznego 3x20. Jednak obecnie coraz częściej mówi się o zmianie tego systemu po roku 2017, co jest na pewno jednym z najistotniejszych ryzyk dla inwestorów, jak i sektora bankowego. Z tego względu warto byłoby jak najszybciej poznać jasne stanowisko rządu w tym zakresie.

Czy sektor produktów bankowych ukierunkowanych na OZE rozwija się dynamicznie?

W przypadku Banku Ochrony Środowiska nie ma potrzeby mówić o wzroście liczby produktów ukierunkowanych na OZE. Pierwszego kredytu na budowę wieży wiatrowej udzieliliśmy w 1996 roku, a pierwsza kredytowana przez nas farma powstała w roku 2000. Obecnie wartość kredytów udzielonych przez BOŚ Banku na OZE dochodzi do 900 mln zł. Co do rynku bankowego – także inne banki wykazują coraz większe zainteresowanie kredytami na OZE, Bank Ochrony Środowiska musi zatem liczyć się z działającą konkurencją. Myślę, że warto z nami współpracować mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie BOŚ Banku w kredytowaniu takich przedsięwzięć.

Czy bank ogranicza się tylko do kredytowania czy oferuje szerszą pomoc w podejmowanych przedsięwzięciach z branży OZE?

W Banku Ochrony Środowiska zatrudniona jest kadra Głównych Ekologów – specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, będących swoistym opiekunem klienta podejmującego inwestycję dotyczącą OZE. Podczas analizy wniosku o udzielenie kredytu Bank weryfikuje założenia biznes planów, ocenia realność przychodów, analizuje poziom kosztów. Sprawdza, czy inwestor dysponuje wszystkimi potrzebnymi umowami, uzgodnieniami, gwarancjami producentów i wykonawców. To wszystko istotnie wpływa nie tylko na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa samego kredytowania, ale także na zwiększenie gwarancji dla inwestora i zaangażowanych kapitałów własnych.

Czy pojawiają się inwestorzy zagraniczni którzy chcą kupić gotowe projekty OZE?

Na rynku polskim pojawiają się inwestorzy zagraniczni zainteresowani projektami OZE. Nasz rynek oceniany jest jako posiadający duży potencjał rozwoju. Wg wiedzy BOŚ Banku firmy z obcym kapitałem najchętniej poszukują możliwości kupna od dewelopera dobrze przygotowanego projektu, posiadającego pozwolenie na budowę, umowy przyłączeniowe, umowy dzierżawy gruntów (dla farm wiatrowych), umowy dostaw substratów (dla biogazowni). Co do źródeł finansowania projektu – oferta banków uzależniona jest zazwyczaj nie tylko od jakości przygotowania projektu ale także od tego, jak silny inwestor podejmuje się jego realizacji.

Czy bank preferuje raczej duże projekty, czy mile widziani są także mniejsi lub indywidualni producenci energii?

Wchodzimy w różnego typu inwestycje. Wielkie projekty BOŚ realizuje zwykle we współpracy z innymi bankami w ramach konsorcjów. Projekty małe i średnie prowadzimy samodzielnie. W zakresie OZE mamy klientów zarówno w segmencie indywidualnych właścicieli domów, jednostek samorządowych, jak i małych i średnich przedsiębiorców. Inwestycje proekologiczne w energetyce, w tym także OZE, to jeden ze strategicznych kierunków dla Banku Ochrony Środowiska, dlatego chętnie będziemy współfinansowali każdy dobry projekt na warunkach uzgodnionych z inwestorem, niezależnie od skali przedsięwzięcia.

Co chciałaby Pani podpowiedzieć przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycją w OZE?

Na zakończenie chciałabym jeszcze raz podkreślić, że w przypadku inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii ważna jest wiedza inwestora, posiadanie kapitału własnego i możliwości zabezpieczenia kredytu oraz doświadczenie. Także doświadczenie Banku Ochrony Środowiska i zatrudnionej kadry wyspecjalizowanej w ocenie takich przedsięwzięć. 


źródło: Rynek Energii Odnawialnej
www.reo.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej