więcej


Energetyka

Deklaracja I Forum MEW w sprawie kierunków rozwoju i działań na rzecz małej energetyki wiatrowej (9534)

2011-04-01

Drukuj
Moc zainstalowana w małych elektrowniach wiatrowych (MEW) w Polsce sięgnęła w 2010 roku zaledwie 7 MW. Tempo wzrostu w sektorze jest jednak wysokie i niemalże 150 podmiotów gospodarczych działa obecnie w obszarze produkcji, dystrybucji i instalacji MEW, a kolejne firmy rozważają podjęcie działalności w tym sektorze.
Samorządy i konsumenci energii natrafiają na problemy związane z zaopatrzeniem w energię, zwłaszcza obszarów wiejskich, po akceptowalnych kosztach oraz podejmują działania na rzecz generacji rozproszonej, tworzenia autonomicznych regionów energetycznych i rozwoju inteligentnych sieci oraz promocji efektywności energetycznej. Nie dysponują jednak niezbędnymi mikroźródłami i innymi technologiami wykorzystującymi lokalne, a w szczególności odnawialne zasoby energii.

Powszechnym problemem w Polsce jest słaby rozwój sieci elektroenergetycznej i jej postępująca dekapitalizacja, co jest obecnie silną barierą rozwoju energetyki wiatrowej. Małe elektrownie wiatrowe nie wymagają specjalnie ukierunkowanych działań i dużych nakładów na rozwój sieci. Wręcz przeciwnie, wzmacniać je będą na tzw. „końcówkach” na niskim napięciu i wpisują się w szerszą koncepcję rozwoju inteligentnych sieci i mikrogeneracji.

Technologie generacji rozproszonej oparte w szczególności na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nie są jeszcze w pełni konkurencyjne z energią z konwencjonalnych elektrowni, ale ich opłacalność rośnie. Mała energetyka wiatrowa, w porównaniu np. do systemów fotowoltaicznych czy ogniw paliwowych, jest jedną z tańszych opcji technologicznych w zakresie mikrogeneracji.

W efekcie krajowych zobowiązań w zakresie OZE i dalszego rozwoju technologii małych elektrowni, a także w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię na obszarach wiejskich, działaniami mieszkańców na rzecz ograniczania zużycia energii od „centralnego dostawcy” i rosnących kosztów z tym związanych oraz wprowadzaniem pojazdów elektrycznych i innych inteligentnych urządzeń odbiorczych, wzrośnie zapotrzebowanie na małe elektrownie wiatrowe, lokalizowane zarówno na terenach wiejskich (10-100 kW), jak i zurbanizowanych (urządzenia o mocach do 10 kW).

Uwzględniając jednocześnie, że:
 • Rada Ministrów przyjmując 7 grudnia 2010 roku „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD), wyodrębniła energię generowaną z małych elektrowni wiatrowych wyznaczając dla niej cel – 550 MW do 2020 roku, co stanowi odpowiednik budowy ponad 100 tys. pojedynczych instalacji i tworzy rynek na inwestycje rzędu 6-7 mld zł do 2020 roku.
 • Ministerstwo Gospodarki, w ramach implementacji dyrektywy 2009/28/WE i KPD, podjęło inicjatywę przygotowania ustawy o energii ze źródeł odnawialnych, która ma zawierać system wsparcia i promocji rozwoju rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, w tym ułatwień administracyjnych,
Uczestnicy I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych przyjmują z uznaniem ostatnie inicjatywy rządowe i czekają na ich pilną realizację. Dostrzegają jednakże szereg narastających od wielu lat barier natury prawnej, ekonomicznej i technicznej, które hamują rozwój malej energetyki wiatrowej w Polsce, i zwracają się z apelem do organów administracji państwowej i samorządowej o wsparcie w ich systematycznym usuwaniu.

W szczególności, zwracając się do Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, apelują o podjęcie następujących, uznanych za najpilniejsze działań do realizacji w latach 2011-2012:
 • Przygotowanie „Programu rozwoju małej energetyki wiatrowej”, jako uzupełnienia do „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” oraz odrębnych systemów wsparcia dla małych źródeł, w tym małych elektrowni wiatrowych w ramach nowej ustawy o energii ze źródeł odnawialnych
 • Powołanie mieszanego rządowo-pozarządowego Zespołu ds. Małej energetyki Wiatrowej przy Ministrze Gospodarki – jako organie koordynującym działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej i rozwoju inteligentnych sieci, celem szczegółowej inwentaryzacji barier oraz monitoringu bieżącej sytuacji w sektorze,
 • Poszerzenie zakresu dotacji z funduszu ekologicznych na szczeblu krajowym i regionalnym o program dedykowany małym elektrowniom wiatrowym na użytek klienta indywidualnego oraz małych (w tym mikro-) i średnich przedsiębiorstw, rolników oraz maksymalne uproszczenie systemu takich dotacji
 • Wprowadzenie specyficznego systemu wsparcia małych elektrowni wiatrowych, bazującego na stałych cenach gwarantowanych za energię z małych źródeł energii odnawialnej oraz na prawnej możliwości rozliczeń netto (net-metering) energii pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą energii; dodatkowo dla źródeł nie przyłączonych do sieci krajowej na systemie mikrodotacji i ulg w podatkach dochodowych PIT i CIT
 • Utworzenie przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, przy Komitecie Technicznym Nr 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce zespołu ds. malej energetyki wiatrowej celem opracowania systemu badań i certyfikacji małych elektrowni wiatrowych i ich komponentów
 • Objęcie szczegółową klasyfikacją PKD produkowanych urządzeń i wyrobów małej energetyki wiatrowej. Skutkować to będzie nie tylko poprawą statystyki publicznej (przy dostosowaniu odpowiednich formularzy statystycznych GUS), ale możliwością monitorowania tego sektora przez administrację państwową oraz ułatwieniem w tworzeniu klastrów czy organizacji przedsiębiorców oraz we wdrażaniu systemu wsparcia, zwłaszcza instrumentów podatkowych.
 • Uruchomienie, ze wsparciem rządu i funduszy ekologicznych, oraz w ścisłej współpracy z przemysłem małej energetyki wiatrowej, szeroko zakrojonych szkoleń profesjonalnych instalatorów małych elektrowni wiatrowych, umożliwiających uzyskanie certyfikatów wydawanych przez organ administracyjny
 • Uruchomienie przez rząd ogólnokrajowej kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród właścicieli i administratorów domów mieszkalnych, obiektów publicznych i samorządowych, małych i średnich przedsiębiorstw usługowych oraz rolników, uzupełnionej programem monitorowania instalacji demonstracyjnych oraz inicjowanie kampanii realizowanych na szczeblach regionalnym i lokalnym, nakierowanych na konkretnych odbiorców i adresatów.
Warszawa, 23 marca 2011 roku

Lista alfabetyczna uczestników I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych, sygnatariuszy deklaracji
 • Borysławski Sergiusz, P.P.H.U. Blech sp. z o.o.
 • Budziński Marcin, Eko-Diuna
 • Chomczyk Włodzimierz, Politechnika Warszawska
 • Chrzczonowski Andrzej, Politechnika Wrocławska
 • Cichewicz Piotr, Expom S.A.
 • Cienkus Paweł, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Drabiński Piotr, Eko-Diuna
 • Duda Piotr, Prometeusz - Piotr Duda
 • Frąszczak Marcin, Enewind - WindVert Odnawialne Źródła Energii
 • Godziek Jacek, Marat sp. z o.o.
 • Górecka-Kirwiel Kamila, Expom S.A.
 • Grabowski Mikołaj, Polbud S.A.
 • Grąbczewski Antoni, Wytwórnia Artykułów Spożywczych "Altona"
 • Grętkiewicz Jacek, Eco-Pro
 • Guzdek Jakub, P.H.U. Wiking
 • Hauser Grzegorz, Prometeusz - Piotr Duda
 • Herczyński Roman, HERTZ Zakład Usług Elektrycznych
 • Istynowicz Jacek, Politechnika Warszawska
 • Izdebski Arkadiusz, Velosi sp. z o.o.
 • Jabłoński Ryszard, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Jezierski Krzysztof, REVAtek Sp. z o. o.
 • Kalandyk Kinga, Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o.
 • Kalużynski Marcin, Callis Polska Sp. z o.o.
 • Klimkowska Anna, Business Partner
 • Kolasiński Jakub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kołodziejski Grzegorz, Axion Wind Power Solution
 • Konkel Józef, Windhunter - Serwis sp. z o.o.
 • Kowalczyk Rafał, Axion Wind Power Solution
 • Kowalczyk Mirosław, BP Europa SE Oddział w Polsce, Warszawa
 • Kozakiewicz Marcin, SterEnergo Projekt Sp. z o.o.
 • Krysik Artur, Grupa Biznespartner Sp. z o.o.
 • Kubecki Rafał, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kucharski Sławomir, Zeus S.A.
 • Lacroix Alex, Wiatreco sp. z o.o.
 • Lisiecki Krzysztof, Hajduk Group sp. z o.o.
 • Łogin Sebastian, Zeus S.A.
 • Malinowski Mariusz, Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
 • Mikuta Tomasz, BP Europa SE
 • Morawski Mateusz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Muszkat Bartosz, SterEnergo Projekt Sp. z o.o.
 • Nowakowski Błażej, P.P.H.U. Metal Błażej Nowakowski
 • Okrój Aleksander, Enwia - Lima Lidia Poproś
 • Olszanowski Bogdan, BWP ENERGIA Sp. z o.o.
 • Onyszczuk Eugeniusz, Business Partner
 • Ostatek Paweł, Prana-Pack s.c.
 • Pietrzak Iwona, Kancelaria Lewków Kochanowski sp.p.
 • Polinceusz Karol, Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowgo "
 • Półgrabski Arkadiusz, Axion Wind Power Solution
 • Przybylski Grzegorz, Doradztwo Techniczne
 • Rehm Matthias, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
 • Rosłoniec Marek, ODR
 • Rzucidło Marcin, Doradztwo biznesowe
 • Sala Rafał, Green Storm
 • Skrętny Rafał
 • Steiner Jan, Expom S.A.
 • Strumiński Tomasz, Axion Wind Power Solution
 • Supierz Piotr, Prana-Pack s.c.
 • Swierzewski Wojciech,
 • Szafran Michał, Aerofen - Hedging sp. z o.o.
 • Szajda Robert, Hydromechanika-2
 • Szeląg Piotr, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Szubski Jan, Green Team
 • Szudy Jan, Energopal s.j. Jasło
 • Szudy Wojciech, Energopal s.j. Jasło
 • Szyszka Artur, Hajduk Group sp. z o.o.
 • Winogradski Grzegorz, MW Develop sp. z o.o. sp. k.
 • Wojtalik Leszek, Helukabel Polska sp. z o.o.
 • Wolf Wiesław, Provis
 • Zasadni Artur, Enewind – WindVert Odnawialne Źródła Energii 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej