więcej


Energetyka

Dziekoński o potrzebie przebudowy struktury rynku energii (13559)

2011-11-23

Drukuj

euractiv– Jeśli polska gospodarka chce być konkurencyjna, trzeba przebudować strukturę rynku energetycznego – mówił Olgierd Dziekoński, minister z Kancelarii Prezydenta, we wtorek 15 listopada podczas I Forum Nowej Gospodarki w Krakowie.

Podczas dwudniowego forum w Krakowie Dziekoński zwracał uwagę na wpływ, jaki wywierają zmiany w polityce energetycznej na rozwój gospodarczy. Zdaniem prezydenckiego ministra szansą dla nowych źródeł energii jest konkurencyjny rynek energii oraz zdolność budowania małych projektów, w których obniżone jest ryzyko inwestycyjne. W ocenie Dziekońskiego, przy obecnych, związanych z kryzysem ograniczeniach na rynkach kapitałowych, "łatwiej będzie uzyskać kapitał na mikroinwestycje".

Minister podkreślił również potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom dla nowych źródeł energii. Zdaniem Dziekońskiego, niezbędna jest m.in. przebudowa sieci dystrybucyjnych, tak by były one dostosowane do nowych źródeł energii. Wskazał również na potrzebę odpowiednich regulacji w zakresie rynku energii. – Dzisiaj mamy faktyczną monopolizację tego rynku – mówił.

– Jeśli chcemy być konkurencyjną gospodarką, musimy przebudować strukturę rynku energetycznego – mówił prezydencki minister. Jak podkreślał, "przebudowa struktury polskiej gospodarki jest w sposób nieunikniony związana z rozwojem energetyki".

– Potrzebna jest szczególna rola państwa, potraktowanie polityki energetycznej jako czynnika potencjalnego przeobrażania struktury gospodarczej, a nie jako czynnika, który jest pewnego rodzaju obciążeniem dla gospodarki – mówił minister. Dodał, że w dziedzinie energii potrzebna jest współpraca między różnymi środowiskami – nauką, biznesem i administracją.

Dziekoński mówił również o korzystaniu z nowych źródeł energii i "zdolności absorpcji innowacyjności przez małe i średnie firmy w Polsce". W ocenie ministra, będzie to jedno ze źródeł rozwoju gospodarczego, choć na drodze do zwiększenia możliwości wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w takich przedsiębiorstwach stoją również bariery, m.in. niski udział wydatków na badania i rozwój.

W Polsce 2/3 wydatków na badania i rozwój pochodzi z sektora publicznego – informował Dziekoński. Natomiast w innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2/3 pochodzi z sektora prywatnego. Zdaniem ministra, struktura wydatków na ten cel powinna zostać przebudowana tak, by w większym stopniu współfinansowali je przedsiębiorcy.

Dwudniowe Forum Nowej Gospodarki w Krakowie odbyło się pod hasłem "Z nową energią ku przyszłości". Prezydent Bronisław Komorowski objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Komorowski skierował do uczestników forum list, w którym przekonywał, że nowa gospodarka w Polsce powstaje przez współpracę między biznesem, nauką a samorządem. "Dopiero ich synergia może zapewnić pożądany sukces" – ocenił prezydent. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowania klimatu współpracy między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej