więcej


Energetyka

EKES opowiada się za wspólną zewnętrzną polityką energetyczną dla UE (9181)

2011-03-23

Drukuj
W opinii w sprawie dostaw energii i polityki sąsiedztwa Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdza, że UE powinna uczynić z bezpieczeństwa dostaw energii jeden z priorytetów polityki zewnętrznej. W opinii przygotowanej na wniosek prezydencji węgierskiej komitet poparł mianowanie wysokiego przedstawiciela ds. polityki energetycznej w celu ujednolicenia stanowiska UE w tej dziedzinie.
Sprawozdawca Edgardo Maria Iozia (Grupa Pracowników, Włochy) wezwał Komisję do większego zaangażowania we wspólną politykę zagraniczną w zakresie energii, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w całej UE i w państwach ościennych. Nawiązując do nowych postanowień w zakresie energii, zawartych w art. 194 traktatu lizbońskiego, zwrócił uwagę na to, jak ważne jest, by realizacja europejskiej polityki energetycznej przebiegała w duchu solidarności i by położyć kres działaniom podejmowanym jednostronnie przez państwa członkowskie.

Stéphane Buffetaut (Grupa Pracodawców, Francja), przewodniczący Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w EKES-ie, zauważył, że zależność UE od zewnętrznych dostawców wciąż rośnie. „Niepokojący jest fakt coraz większej zależności UE od dostaw z niedemokratycznych i niestabilnych obszarów. W długofalowej perspektywie może to prowadzić do poważnych problemów dla ogólnego bezpieczeństwa UE”.

Komitet wezwał UE do wzmocnienia strategicznych partnerstw z krajami będącymi dostawcami energii oraz do zacieśnienia współpracy z państwami ościennymi, przez które przesyłana jest większość energii. Można to uczynić np. poprzez wspieranie państw Partnerstwa Wschodniego i budowanie współpracy strukturalnej z krajami śródziemnomorskimi.

Na koniec Komitet wezwał Komisję do zbadania możliwości zawarcia traktatu energetycznego UE, dzięki któremu kwestie energii zyskałyby nowy wymiar instytucjonalny i który uzupełniałby postanowienia traktatu lizbońskiego.

W innej opinii, przygotowanej również przez Edgarda Marię Iozię, EKES wyraził poparcie dla propozycji Komisji wspierania działań mających na celu zapobieganie manipulacjom na hurtowych rynkach energii oraz zwiększenia przejrzystości tychże rynków. Komitet z zadowoleniem przyjął gotowość do wzmocnienia mechanizmów koordynacji między krajowymi organami odpowiedzialnymi za kwestie energetyczne oraz wezwał Komisję do budowania Europy energii, a także do ochrony interesów konsumentów i zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw oraz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego.

W debacie, która się następnie wywiązała, członkowie podkreślili znaczenie tego rodzaju opinii w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej oraz wskazali na potrzebę przezwyciężenia egoizmu narodowego, aby umożliwić ściślejszą współpracę w tym kluczowym sektorze.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej