więcej


Energetyka

Innowacyjne technologie na rynku energii geotermalnej przyspieszą rozwój tego sektora - uważa Frost & Sullivan (12595)

2011-06-01

Drukuj
Pozyskiwanie energii geotermalnej jest jedną z najczystszych dostępnych technologii, która może generować energię elektryczną przy niewielkiej lub zerowej emisji gazów cieplarnianych. Jednak czasochłonność, wysokie koszty i ryzyko związane z budową elektrowni geotermalnej ograniczają rozwój rynku. Najnowsze, opracowywane przez naukowców rozwiązania technologiczne pozwalają na łatwiejszy dostęp do źródeł, a także ograniczenie kosztów i czasu wiercenia.
Według najnowszej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. „Generowanie energii geotermalnej: technologie i strategie”, najbardziej obiecującą nową technologią wiercenia jest spalacja hydrotermalna (ang. hydrothermal spallation), polegająca na użyciu gorącego płynu pod ciśnieniem do wywołania mikropęknięć w skale i wypłukiwania jej z otworu wierniczego.

„Rynek geotermalny w perspektywie krótko- i średnioterminowej ma szanse na ekspansywny rozwój” – stwierdza Tomasz Kamiński, analityk rynku energii odnawialnej z zespołu Technical Insights, w warszawskim oddziale Frost & Sullivan. „Opracowywane obecnie technologie pozwalają na tworzenie „sztucznych” rezerwuarów geotermalnych (ang. EGS – engineered geothermal systems), zwane również systemami gorących suchych skał (ang. HDR – hot dry rock). Pozwalają one na wytwarzanie energii elektrycznej z zasobów geotermalnych prawie w każdym miejscu na świecie”.

Największe problemy dotyczące projektów geotermalnych to wysokie koszty początkowe, czasochłonność procesu i ryzyko związane z doborem miejsca odwiertu. Uzyskiwanie potrzebnych zezwoleń stanowi 11 procent całości kosztów realizacji projektu geotermalnego, które trzeba ponieść jeszcze przed wierceniem pierwszej studni. Wiercenie zaś, jako kolejny etap, stanowi na ogół 30 procent wszystkich kosztów. Koszt jednej studni może wynieść nawet 5 000 000 EUR, a w każdym przypadku konieczne są co najmniej dwie studnie. Powyższe koszty oraz wydatki związane z budową elektrowni oznaczają bardzo wysokie nakłady inwestycyjne.

Niezwykle istotnym etapem poprzedzającym wiercenie jest dokładne zbadanie rezerwuarów geotermalnych oraz zebranie informacji na temat ich właściwości. Najlepszym sposobem jest wywiercenie studni próbnej do zasobów geotermalnych. Ze względu na wysokie koszty takiego testu większość firm realizujących projekty geotermalne wierci pierwsze otwory dopiero po uzyskaniu częściowej przynajmniej pewności, że na określonej głębokości znajduje się źródło energii geotermalnej o określonych właściwościach. W związku z tym metody eksploracji źródeł energii geotermalnej są niezwykle istotne przy realizacji takich projektów.

Czynnikami hamującymi rozwój rynku geotermalnego są ograniczony dostęp do urządzeń wiertniczych oraz brak doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania nowych technologii, pozwalających na korzystanie z takich systemów energii geotermalnej, jak wspomniany wyżej EGS. 
 
***

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju. Frost & Sullivan ma 50-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach.


źródło: Frost & Sullivan
www.frost.com  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej