więcej


Energetyka

Jaki jest Państwa program wyborczy w zakresie mieszkalnictwa? (20986)

2019-10-10

Drukuj
galeria

Opis wyników badań ankietowych skierowanych do zarejestrowanych komitetów wyborczych oraz partii wchodzących w skład koalicji.

Fundacja Habitat for Humanity Poland („Habitat Poland”) przeprowadziła w dniach 10 września 2019 roku – 27 września 2019 roku badania ankietowe dotyczące programów wyborczych oraz postulatów w zakresie mieszkalnictwa.


Zadawane pytania dotyczyły w szczególności:
1. deficytu mieszkań dostępnych cenowo, możliwych rozwiązań tego problemu, oceny programu Mieszkanie+ oraz potencjału społecznych agencji najmu w zmniejszeniu skali problemu,
2. ubóstwa energetycznego i skutecznych metod na jego zmniejszenie oraz oceny programu Czyste Powietrze,
3. zagrożenia bezdomnością i kryzysu bezdomności oraz najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Z całym kwestionariuszem można zapoznać się pod adresem:
habitat.pl/files/kwestionariusz.png

Ankieta z pytaniami została rozesłana do 57 komitetów wyborczych (które udostępniły publicznie swoje adresy e-mail lub numer telefonu, co umożliwiło uzyskanie adresu e-mail bądź umożliwiały kontakt poprzez formularz kontaktowy), a ponadto do partii wyborczych wchodzących w skład koalicji. Odpowiedzi przekazało siedem komitetów wyborczych
(w tym KW Sojusz Lewicy Demokratycznej dwukrotnie) oraz jedna partia:

 • KWW Ryszarda Skotnicznego,
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (wobec przedstawienia dwóch odpowiedzi przez ten komitet wyborczy, za wiążącą uznaliśmy odpowiedź późniejszą, a wcześniejsza odpowiedź została pominięta przy podsumowaniu wyników),
 • Lewica Razem,
 • Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Zagajskiej,
 • Komitet Wyborczy PIAST Jedność Myśli Europejskich Narodów,
 • Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

WYNIKI

Wszyscy respondenci deklarują, że konieczne jest udzielanie Polkom i Polakom wsparcia mieszkaniowego, a rozwiązanie problemów mieszkaniowych jest ich priorytetem.

Wśród głównych problemów mieszkaniowych Polaków respondenci wskazali (wybór do trzech odpowiedzi): (i) brak możliwości samodzielnego zamieszkania we własnym lub wynajmowanym mieszkaniu lub domu (5/7), (ii) brak możliwości terminowego spłacania rat kredytu za mieszkanie (3/7) oraz (iii) brak możliwości przeprowadzenia remontu domu lub mieszkania (3/7). Odpowiedzi te są zbieżne z odpowiedziami obywateli, którzy odpowiadali na to pytanie w trakcie badań opinii publicznej (te same trzy odpowiedzi były najczęściej wybierane, choć według obywateli jednak najistotniejszym problemem jest brak możliwości przeprowadzenia remontu domu lub mieszkania3).

Wszyscy respondenci jednomyślnie wskazali (wybór do trzech odpowiedzi), że działaniem, któremu należy nadać priorytet w ramach polityki mieszkaniowej państwa jest zwiększenie zasobu dostępnych czynszowo mieszkań (publicznych i prywatnych).

Do zwiększenia tego zasobu, w założeniu miał przyczynić się program Mieszkanie+. Niemal wszyscy respondenci negatywnie ocenili jego działanie (6/7), a wśród proponowanych zmian znalazły się postulaty takie jak:

 • „Wprowadzenie nowego rodzaju budownictwa mieszkań na wynajem - z zabezpieczeniem dla prywatnych inwestorów prawa do prostej eksmisji w przypadki nie płacenia czynszu oraz z ulgami podatkowymi dla takich inwestycji” (KWW Ryszarda Skotnicznego),
 • „[…] przeznaczenie środków adekwatnych do skali problemów w sektorze mieszkaniowym. Co więcej, trzeba zadbać o maksymalne rozproszenie tych mieszkań na terenie gminy. Czynsze powinny zostać powiązane z wysokościami dochodów gospodarstwa domowego.” (Lewica Razem),
 • „Uproszenie procedur, urealnienie grupy adresatów programu” (Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Zagajskiej),
 • „Choć program Mieszkanie+ był słuszny w założeniach, to model jego realizacji okazał się skrajnie niewydolny, czego najlepszym dowodem jest niewielka liczba wybudowanych mieszkań. […] Lewica proponuje, by w roli dewelopera występowało publiczne przedsiębiorstwo, które w latach 2021-2031 zapewni milion mieszkań na terenach należących do Skarbu Państwa. Koszt najmu nie będzie przekraczał 20 zł za m². Państwo nie będzie sprzedawać mieszkań za więcej niż koszty budowy. […]” (Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej).

Proponując zmiany w programie Mieszkanie+ niektóre komitety wyborcze podkreślały, że należy wspierać obywateli w zakupie mieszkania własnościowego na kredyt:

 • „Dostęp do własnego lokum to dziś olbrzymi problem dla polskich rodzin. Wielu z nichnie stać na zaciągnięcie kredytu na ten cel. Dlatego dla nich zapewnimy do 50 000 zł na wkład własny z budżetu, aby mogli zaciągnąć kredyt na pierwsze mieszkanie” (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe),
 • „[…] milion mieszkań na terenach należących do Skarbu Państwa. Koszt najmu nie będzie przekraczał 20 zł za m². Państwo nie będzie sprzedawać mieszkań za więcej niż koszty budowy. Mieszkania będzie można kupić na raty z maksymalnym oprocentowaniem 3%. […]” (Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej).

Cały raport możesz przeczytać Tutaj

Źródło: habitat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej