więcej


Energetyka

Kampania na rzecz oszczędności energii z wizytą na Węgrzech oraz w Polsce (9425)

2010-11-19

Drukuj
Kampania na rzecz oszczędności energii EEB odwiedzi Polskę oraz Węgry, by podkreślić ogromne potrzeby i duży potencjał oszczędności energii w tych państwach. Wizyta ma miejsce przed przyszłorocznym przejęciem przez oba kraje prezydencji w Unii. EEB chce upewnić się, że oszczędzanie energii wpisane jest w plany polityczne obu krajów.
„W obecnej sytuacji Unia nawet nie zbliży się do 20% oszczędności energii do 2020 roku. Biorąc pod uwagę korzyści, które płyną z poprawy efektywności energetycznej, takie jak nowe miejsca pracy, obniżenie kosztów i poprawa stanu środowiska, wydaje się to absurdalne, że Unia nie robi więcej”, powiedział Christian Debono, uczestnik kampanii. „Kraje środkowej i wschodniej Europy mają jedne z najbardziej energochłonnych gospodarek na świecie. W ramach walki z marnotrawstwem energii w tych krajach, mamy prawdziwą szansę na wdrożenie środków służących oszczędności energii, zwiększenie ich konkurencyjności gospodarczej oraz na zmniejszenie zależności od importu energii oraz problematycznych sposobach jej produkcji”.

Dla Unii postrzeganej jako całość spełnienie celu 20% oznaczałoby oszczędności w wysokości do 78 mld € rocznie do 2020 r., jak również ułatwiłoby znacznie wypełnianie unijnych zobowiązań klimatycznych. Takimi argumentami EEB, Friends of the Earth Europe, WWF oraz inne organizacje pozarządowe zamierzają przekonywać słuchaczy podczas planowanych w Warszawie oraz Budapeszcie wystąpień.

Przedstawiciele kampanii spotkają się z przedstawicielami węgierskich i polskich ministerstw ds. energetyki. Będą oni również prowadzić rozmowy na temat promowania efektywności energetycznej w społeczeństwie obywatelskim, zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych.

Potrzebne są ukierunkowane działania i programy, by przezwyciężyć przeszkody stojące na drodze realizacji większych oszczędności energii. Potrzeba również większego stopnia odpowiedzialności rządów, by kontrolować ich wdrażanie. Obecnie cel 20% oszczędności energii jest dobrowolny, a więc w dalszym ciągu pozostaje w dużej mierze ignorowany przez państwa członkowskie.

O postępach w kampanii i aktualnie dyskutowanych kwestiach EEB zamierza informować na bieżąco, poprzez swoją stronę internetową oraz blog.

źródło: European Environmental Bureau
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej