więcej


Energetyka

Koncesja dla OZE w nowej ustawie i obecnie (13892)

2012-02-03

Drukuj

Czy do podłączenia do sieci instalacji OZE i sprzedaży energii ze źródeł odnawialanych potrzebna jest koncesja? Pytanie czytelnika portalu gramwzielone.pl.

Zgodnie z ustawą "Prawo energetyczne" produkcja energii wiąże się z koniecznością prowadzenia firmy, a także uzyskania koncesji na produkcję energii i paliw ze wszystkich źródeł z wyłączeniem instalacji konwencjonalnych o mocy do 50 MW, a także instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu rolniczego, przy czym biogazownie rolnicze podlegają obowiązkowi wpisu do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych produkujących energię z biogazu rolniczego.

Jak wynika więc z obowiązujących przepisów, odnawialne źródła energii produkujące energię elektryczną muszą posiadać koncesję, a operatorom instalacji OZE, którzy nie posiadają koncesji, nie przysługuje pierwszeństwo w sprzedaży energii do operatora systemu energetycznego, ani też prawo do ubiegania się o świadectwa pochodzenia (zielone certyfikaty).

Koncesja na produkcję i sprzeaż energii jest przyznawana przez Urząd Regulacji Energetyki po spełnieniu określonych warunków na okres od 10 do 50 lat - chyba, że inwestor wnioskuje o okres krótszy. Otrzymanie koncesji wiąże się z wpłaceniem na konto URE jednorazowej opłaty w wysokości 616 zł, a także z późniejszymi, corocznymi opłatami liczonymi od dochodów generawanych przez koncesjonowaną działalność.

Przed zdobyciem koncesji można zagwarantować sobie jej uzyskanie poprzez przyznanie promesy, którą URE może udzielić na minimum 6 miesięcy – do okresu wskazanego przez wnioskodawcę. Uzyskanie promesy koncesji jest często niezbędne – gdy na przykład inwestor stara się o uzyskanie finansowania zewnętrznego.

Projekt nowej ustawy o energii odnawialnej, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku zakłada jednak zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji producentów energii z OZE w tzw. mikroinstalacjach, czyli elektrowniach o mocy do 40 kW. Źródła o mocy do 5 MW mają natomiast zostać zwolnione z opłat związanych z uzyskaniem i posiadaniem koncesji.

 

źródło: Gram w Zielone

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej