więcej


Energetyka

MG prowadzi transgraniczne konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko programu jądrowego (13249)

2011-09-19

Drukuj

Ministerstwo Gospodarki informuje, że działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa danego kraju w ochronie środowiska oraz oceanach oddziaływania na środowisko, prowadzi od 18 lipca 2011 r. proces Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Zapytania o uczestnictwo w tym procesie zostały przekazane do 10 krajów: Austrii, Niemiec, Słowacji, Republiki Czeskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii i Danii.

Po zakończeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Program polskiej energetyki jądrowej zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Ministrów.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej