więcej


Energetyka

Niebezpieczna strategia bezpieczeństwa energetycznego (12550)

2011-05-27

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Jednym z priorytetowych zadań, które postawił przed sobą polski rząd na czas sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jest wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii, które ma służyć m.in. poprawie jej bezpieczeństwa energetycznego. Zdaniem Koalicji Klimatycznej, polska strategia nie może ograniczać się jedynie do zapewnienia stabilności dostaw surowców energetycznych, dywersyfikacji dostawców i szlaków tranzytowych.
Ponadto, w obecnej postaci jest sprzeczna z wysiłkami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego i będzie miała poważne negatywne konsekwencje dla krajów rozwijających się. 

Obecnie Europa importuje 55% energii, w tym ponad 80% ropy i 60% gazu, które wykorzystuje. Uzależnienie od importu surowców rodzi poważne wyzwania, z którymi Europa musi się zmierzyć. Bolesne skutki tego uzależnienia odczuliśmy chociażby podczas kryzysu gazowego między Rosją a Ukrainą w 2009 roku. Ze względu na wagę tych wyzwań polski rząd uznał kwestię bezpieczeństwa energetycznego za jeden ze swoich priorytetów w trakcie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na drugą połowę tego roku. 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wykracza poza sektor konwencjonalnej energetyki. Według doradcy ds. energii Komisji Europejskiej dr Faouzi Bensarsa „zmiany klimatu, polityka handlowa i rozwojowa, kwestie społeczne, środowiskowe oraz polityczne muszą być traktowane jako integralna część wyzwania, jakim jest zapewnienie Europie bezpieczeństwa energetycznego”.

„Zarówno paliwa kopalne, jak i tradycyjne przedsiębiorstwa energetyczne odchodzą w przeszłość. Trudno oczekiwać, że staną się one kluczem do rozwiązania problemów bezpieczeństwa energetycznego w nadchodzącej epoce szybkich zmian technologicznych. Po tragedii w Japonii również energetyka jądrowa nie może być rozpatrywana jako realna alternatywa. Kluczową rolę w tym procesie odgrywać będą: energetyka rozproszona oparta na lokalnych, odnawialnych zasobach energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej" - mówi Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej. 

Jak wskazuje publikacja „Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie” przygotowana na zlecenie Fundacji im. Heinricha Bölla, niezbędnym krokiem w budowie nowego, europejskiego ładu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii oraz efektywności energetycznej, jest zacieśnianie współpracy i integracja krajów Unii. Bezpieczeństwo energetyczne tworzone będzie na poziomie całej Wspólnoty, nie zaś pojedynczych krajów. Wzmocnienie solidarności europejskiej to zatem pierwszy etap w budowie Europy opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Kontrowersje budzi również fakt, że państwa członkowskie Unii chcą oprzeć swoje bezpieczeństwo energetyczne na serii ogromnych projektów infrastrukturalnych w krajach rozwijających się, takich jak ropociąg BTC (Baku – Tbilisi – Ceyhan), gazociągi Medgaz Trans-Sahara i Nabucco czy tama Grand Inga w Kongo. 

„Realizacja unijnej polityki bezpieczeństwa oraz solidarności energetycznej przyczynia się do eskalacji konfliktów o zasoby oraz pogłębienia podziałów społecznych i ekonomicznych. Stanowi zatem zagrożenie dla dostaw energii nie tylko do Europy, ale również dla reszty świata” – mówi Nick Hildyard z brytyjskiego ośrodka analitycznego The Corner House. „Wspierane przez Zachód inwestycje energetyczne, takie jak rurociąg Czad – Kamerun czy ropociąg Baku - Tibilisi - Ceyhan znacząco wpływają na pogorszenie warunków życia lokalnych społeczności, wywołując zbrojne konflikty, przymusowe przesiedlenia, pogwałcenie praw obywatelskich i praw człowieka. Podobnie promowany obecnie przez Unię gazociąg Nabucco, zakładający współpracę z Turkmenistanem, którego rząd pozostaje jednym z najbardziej represyjnych na świecie. Ta inwestycja oznaczać będzie w praktyce wsparcie reżimu autorytarnego i pogorszenie sytuacji mieszkańców tego kraju” - dodaje Nick Hildyard.

Dlatego też, zdaniem organizacji pozarządowych, skupionych w Koalicji Klimatycznej, najbardziej skuteczną drogą osiągnięcia tego bezpieczeństwa nie jest dywersyfikacja źródeł surowców energetycznych spoza Unii, ale zwiększenie uniezależnienia od dostaw tych surowców poprzez budowanie rozproszonej energetyki opartej na lokalnych, odnawialnych źródłach i poprawę efektywności energetycznej. Apelują one do rządu, aby podczas Prezydencji Polska położyła szczególny nacisk na rozwój ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

Za forum do debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego posłużyła międzynarodowa konferencja „Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne – Polska, Europa, Świat”, zorganizowana w Warszawie wspólnie przez Polską Zieloną Sieć, Bankwatch Polska, Fundację im. Heinricha Bölla i Koalicję Klimatyczną.

Raport Fundacji im. Heinricha Bölla - „Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w Europie” oraz pozostałe materiały z konferencji dostępne będą pod adresem www.koalicjaklimatyczna.org.


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org


 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej