więcej


Energetyka

Nowa strategia energetyczna na obecną dekadę (9187)

2011-03-07

Drukuj
28 lutego Rada ds. Energii wskazała priorytety energetyczne UE na lata 2011–2020. Celem jest zapewnienie wszystkim Europejczykom zrównoważonej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii. 
„Jesteśmy na dobrej drodze do ostatecznego ustalenia naszej wizji politycznej i do wprowadzenia w życie wszystkich decyzji, które Rada Europejska podjęła na posiedzeniu 4 lutego, to znaczy decyzji o stworzeniu rynku wewnętrznego do 2014 roku i nieizolowaniu żadnego z państw od 2015 roku” – powiedział Tamás Fellegi, węgierski minister rozwoju krajowego, który przewodniczył posiedzeniu Rady.

W lutym przywódcy wszystkich państw członkowskich postanowili, że do roku 2014 należy zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku energii. Podkreślili także, że należy modernizować i rozbudowywać infrastrukturę energetyczną, tak by do roku 2015 każde państwo członkowskie było podłączone do europejskich sieci. Opierając się na postanowieniach Rady Europejskiej i na komunikacie Komisji w sprawie strategii energetycznej, ministrowie sformułowali szereg szczegółowych wskazówek.

Poza wewnętrznym rynkiem energii i infrastrukturą energetyczną wskazówki te dotyczą efektywności energetycznej, badań i innowacji w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, krajowych źródeł i krajowej produkcji energii, stosunków zewnętrznych w dziedzinie energetyki, a także perspektyw długoterminowych.

Na bazie konkluzji Rady Komisja przedstawi dalsze propozycje, zwłaszcza co do infrastruktury i efektywności energetycznej. Do rozmów o efektywności energetycznej Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii ma powrócić na posiedzeniu 10 czerwca.

Więcej informacji:

Konkluzje Rady UE (18.02.2011)
Konkluzje Rady UE (4.02.2011)


źródło: © Unia Europejska 2004-2011
www.consilium.europa.eu
  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej