więcej


Energetyka

Podsumowanie naboru III Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW „OZE i kogeneracja” (9568)

2011-02-25

Drukuj
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił wyniki naboru wniosków III Konkursu w ramach Programu priorytetowego „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – cz. 1)”. Nabór wniosków trwał od 6 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011 r. Alokacja środków na III konkurs wynosiła 1269 mln zł. 
Do kancelarii NFOŚiGW wpłynęło 151 wniosków, na łączną kwotę wnioskowanych pożyczek 3077 mln zł (ok. 240% alokacji). Wnioski złożone w podziale na klasy przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

- Klasa A – biogaz i biomasa – 76 wniosków na łączną kwotę 1 518 mln zł,
- Klasa B – wiatr – 53 wnioski na łączną kwotę 1 061 mln zł,
- Klasa C – geotermia – 1 wniosek na łączną kwotę 24 mln zł,
- Klasa D – kogeneracja – 21 wniosków na łączną kwotę 472 mln zł.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków oraz wzywanie beneficjentów do ich uzupełniania. Lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie, ukaże się prawdopodobnie w maju.

W ramach programu priorytetowego „OZE i kogeneracja” zostały już przeprowadzone 2 konkursy, w ramach których łączna alokacja środków wynosiła 1250 mln zł. W obu konkursach złożono łącznie 148 wniosków na kwotę 2497 mln zł. Na listach rankingowych wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 17 wniosków na kwotę pożyczki w wysokości 308 mln zł (2 wnioski w klasie A na kwotę 32,6 mln zł, 12 wniosków z klasy B na kwotę ok. 237,2 mln zł, 2 wnioski w klasie C na kwotę 20,1 mln zł oraz 1 wniosek w klasie D na kwotę 18,9 mln zł).

Pomimo tego, iż w trakcie dwóch pierwszych konkursów złożono wnioski na ok. 200% alokacji, rozdysponowano tylko ok. 24% środków. Składane wnioski poddawane są dwuetapowej ocenie: weryfikacji formalnej oraz, w drugim etapie, opinii ekologiczno – technicznej i finansowej. Środki na program priorytetowy pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie przedsiębiorstwa energetyczne ponoszą za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Tak surowa weryfikacja wniosków prowadzi do gromadzenia środków z tego tytułu na koncie NFOŚiGW mimo, iż mogłyby zostać wykorzystane przez sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce. 


źródło: PSEW
www.psew.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej