więcej


Energetyka

Polska daleko od efektywności energetycznej (13165)

2011-09-12

Drukuj

Zwiększanie efektywności energetycznej kraju jest jednym z priorytetów "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" oraz polskiej prezydencji w UE. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań TNS OBOP1 przeprowadzonych przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii, blisko połowa Polaków błędnie rozumie pojęcie efektywności energetycznej, a co czwarty respondent nie ma z nim żadnych skojarzeń. Jak podkreślają eksperci Forum FREE, aby skutecznie rozwijać efektywność polskich gospodarstw, niezbędne jest w pierwszej kolejności zbudowanie świadomości społecznej na ten temat.

Polacy zapytani o najbardziej efektywne energetycznie rozwiązania technologiczne, na pierwszym miejscu wymieniają odnawialne źródła energii (OZE). Blisko połowa badanych (46%) wskazuje kolektory słoneczne, a zdaniem 42% respondentów najbardziej efektywnym źródłem energii są wiatraki. Tylko co dziesiąty Polak (12%) poprawnie definiuje efektywność energetyczną, jako korzystny stosunek uzyskanej energii do ilości jej zużycia.

Jakie rozwiązania technologiczne są według Pani/Pana efektywne energetycznie? (dane w proc.)

FREE_wykres"Mimo że OZE są rozwiązaniami przyjaznymi środowisku, nie należą do najbardziej efektywnych źródeł energii. Kolektory słoneczne skutecznie zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne jedynie w najbardziej słonecznych miesiącach letnich. A efektywność wiatraków znacznie spada nawet w przypadku niewielkiego obniżenia średniej prędkości wiatru" – mówi ekspert Forum FREE dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii. "Odnawialne źródła energii są zatem efektywne ekologicznie, ale nie efektywne energetycznie" – podsumowuje dr inż. Węglarz.

Wielu Polakom efektywność energetyczna kojarzy się z oszczędzaniem energii (38%) oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnej energii (28%). "Polacy trafnie kojarzą pojęcie efektywności energetycznej z ochroną środowiska naturalnego oraz oszczędnościami wydatków na energię – mają świadomość, że efektywnymi energetycznie są rozwiązania, dzięki którym przy mniejszym nakładzie energii otrzymują taki sam efekt użytkowy" – mówi ekspert Forum FREE dr Filip Elżanowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednak niemal co szósty Polak (15%) jest zdania, że to energia elektryczna jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł energii. Tymczasem proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wiąże się ze znacznymi jej stratami. Ponadto energia elektryczna najczęściej powstaje z silnie eksploatowanych nieodnawialnych źródeł, jakimi są paliwa kopalne.

"Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów «Polityki energetycznej Polski do 2030 roku». Polska wciąż pozostaje bowiem daleko za krajami Unii Europejskiej, a nasza efektywność energetyczna jest prawie trzykrotnie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich. Aby zwiększać efektywność energetyczną konieczna jest jednak praca nie tylko na szczeblu państwowym, ale także w zakresie budowania świadomości i wiedzy społecznej na ten temat" – mówi ekspert Forum FREE dr Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Efektywne rozwiązania

Efektywność energetyczną można skutecznie zwiększyć dzięki prowadzeniu skoordynowanych działań na rzecz ograniczenia strat energii podczas jej wytwarzania i przesyłu oraz poprzez redukcję jej zużycia. Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań spełniających te warunki. Przykład stanowią takie rozwiązania, jak pompy ciepła, termomodernizacja budynków czy mikrokogeneracja – wytwarzanie skojarzonej energii ciepła i elektrycznej. Wysoka wydajność tego typu rozwiązań niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak obniżenie kosztów pozyskiwania energii oraz zużycia paliw, a także eliminacja strat przesyłowych.

Efektywność energetyczna na co dzień

Obok inwestowania w efektywne rozwiązania, ważna jest również redukcja zużycia energii przez każdego z nas, dlatego w codziennym życiu warto pamiętać o:

  • termomodernizacji budynków – dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie nieszczelnych okien, modernizacji systemów grzewczych;
  • wymianie świetlówek na energooszczędne;
  • wymianie starych, energochłonnych urządzeń AGD na nowe;
  • wyłączaniu z kontaktu urządzeń, takich jak ładowarki do telefonów i laptopów, które nieużywane, ale podłączone wciąż pobierają energię;
  • gaszeniu oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju;
  • dopasowaniu temperatury pomieszczeń do sposobu ich wykorzystywania.

 

 

 

Przypisy:

1. Badanie "Efektywność energetyczna w oczach Polaków" przeprowadzone przez TNS   OBOP na reprezentatywnej grupie Polaków, czerwiec 2011 r.


źródło:
Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE


***

Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE jest częścią europejskiej inicjatywy wpisującej się w politykę Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2, przejścia na gospodarkę niskowęglową i poprawy warunków dla rozwoju obszarów wiejskich. Celem działań Forum FREE jest budowanie szerokiej koalicji społecznej oraz pobudzenie dyskusji wokół potrzeb energetycznych społeczności lokalnych. Forum FREE ma zwrócić uwagę na ograniczony dostęp do nowoczesnych i efektywnych rozwiązań energetycznych na obszarach pozamiejskich w Polsce oraz uświadamiać, że poziom wykorzystania efektywnych źródeł energii jest niższy na terenach pozamiejskich, niż w dużych aglomeracjach. Zadaniem Forum FREE jest ponadto edukowanie ludności na obszarach niezurbanizowanych w zakresie efektywnych, bezpiecznych i czystych rozwiązań energetycznych oraz wspieranie rozwoju tego typu innowacyjnych rozwiązań na terenach pozamiejskich.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej