więcej


Energetyka

Wicepremier Pawlak: UE powinna godzić wspólnotowe cele energetyczne z narodowymi priorytetami (13258)

2011-09-27

Drukuj

Rynki energii w Europie to system naczyń połączonych. Unia Europejska musi znaleźć sposób na pogodzenie wspólnotowej polityki energetycznej z narodowymi priorytetami w tej dziedzinie – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas obrad nieformalnej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Spotkanie ministrów ds. energii państw członkowskich odbyło się 19 i 20 września 2011 r. we Wrocławiu.

Wicepremier Pawlak zwrócił uwagę, że Unia Europejska związana jest wspólnymi celami polityki energetyczno-klimatycznej, ale Traktat Lizboński wciąż gwarantuje państwom członkowskim swobodę w tworzeniu miksu energetycznego. – Powinniśmy tak kształtować unijną politykę wytwarzania energii elektrycznej, aby nie stała ona w konflikcie z interesami narodowymi – podkreślił wicepremier.

Zauważył, że państwa członkowskie konstruują swój bilans energetyczny w oparciu o dostępną bazę surowcową. – Jej specyfika i decyzje, które kraje Unii podejmują w tym zakresie niemalże natychmiast wpływają na rynki sąsiadów. Unijny rynek energii to system naczyń połączonych – zaznaczył wicepremier Pawlak.

Jego zdaniem dobrym rozwiązaniem może być np. wprowadzenie praktyki koordynacji zmian dokonywanych przez państwa członkowskie w politykach energetycznych oraz mechanizmu informowania o nich. - Dzięki temu Unia Europejska mogłaby monitorować energetyczne potrzeby poszczególnych państw, zmiany w narodowych energy mix oraz środki, jakie chciałby one przeznaczyć na rozwój niektórych technologii – ocenił.

Wicepremier Waldemar Pawlak zapowiedział również że decyzje Niemiec i Włoch o rezygnacji z energetyki jądrowej znacznie wpłyną na polityki energetyczne wszystkich krajów członkowskich. – Zmieni to bilans energetyczny Europy – podkreślił.

Jak przekonywał wicepremier Pawlak, niezbędny do realizacji unijnych celów polityki energetyczno-klimatycznej jest także rozwój wspólnej infrastruktury w UE. – Bez zwiększenia mocy przesyłowych połączeń międzysystemowych i wzmocnienia sieci wewnętrznej państw członkowskich, stworzenie jednolitego rynku energii będzie niemożliwe – zaznaczył.

Dodał, że przewidywany jest duży wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w bilansie energetycznym do 2020 r., a także rozwój OZE. - Unia potrzebuje niezawodnych sieci energetycznych, dlatego na realizację nakładów na przyszłe inwestycje musi zapewnić wsparcie finansowe np. z polityki spójności i planowanego w nowym budżecie funduszu infrastrukturalnego - powiedział.

Komisarz UE ds. energii Günter Oettinger zapowiedział, że z końcem października 2011 KE przestawi program dofinansowania energetycznych inwestycji infrastrukturalnych – W budżecie Unii na lata 2014-2020 chcemy przeznaczyć ponad 9 mld euro na ten cel – powiedział komisarz Oettinger. Dodał, że Komisja Europejska pracuje także nad skróceniem procedur wydawania zezwoleń na realizację projektów infrastrukturalnych w energetyce.

***

W nieformalnym posiedzeniu Rady TTE uczestniczyli także ministrowie Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA) i po raz pierwszy w historii ministrowie ds. energii Państw Wspólnoty Energetycznej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej