więcej


Energetyka

Prognoza oddziaływania na środowisko PPEJ - wyniki konsultacji (12617)

2011-05-18

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Ministerstwo Gospodarki zakończyło proces konsultacji społecznych Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). 
Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło w dniach 30.12.2010 r. – 31.03.2011 r. konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej”. 

Wyniki konsultacji, wraz ze stanowiskiem do zgłoszonych w ich trakcie uwag, są dostępne na stronie: bip.mg.gov.pl/node/12331


źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu
www.mg.gov.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej