więcej


Energetyka

Program dotacji na na zakup i montaż kolektorów słonecznych – dedykowany mieszkańcom Mazowsza (13200)

2011-09-19

Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił program dedykowany mieszkańcom Mazowsza, którzy będą mogli otrzymać dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej łącznie może zostać zrealizowanych ponad 2 tys. m2 instalacji kolektorów słonecznych, tj. ok. 20% instalacji zrealizowanych w 2010 r. na Mazowszu.

Osoby zainteresowane mogą się ubiegać o dotację w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednakże kwota dopłaty nie może przekroczyć 15 tys. złotych na jednego beneficjenta. W tym przypadku ubieganie się o dotację odbywa się bez konieczności zaciągnięcia kredytu w banku.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które posiadają prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym lub, w przypadku nowobudowanego budynku mieszkalnego, prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane kolektory słoneczne.

Uprawnione są także wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych).

Jednostkowy koszt kwalifikowany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni całkowitej kolektora nie może przekroczyć kwoty 2300 zł.

Wnioski należy składać w biurze WFOŚiGW w Warszawie lub wydziałów zamiejscowych.

Łączna alokacja środków – 2 mln złotych – decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Termin naboru wniosków: 01.07.2011 roku do 30.11.2011r.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Warszawie.

 

źródło: Inwestuj w kolektory
www.inwestujwkolektory.com.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej