więcej


Energetyka

Raport "Pracując dla klimatu" - setki tysięcy zielonych miejsc pracy w Polsce (9555)

2011-03-14

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Nawet 350 tys. nowych miejsc pracy może powstać w Polsce w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2020. To niemalże dwukrotnie więcej niż wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia1. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Takie konkluzje można znaleźć w opublikowanym dziś raporcie „Pracując dla KLIMATU”, który został przygotowany na zlecenie Greenpeace Polska przez firmę Primum (wcześniej Ecofys)2.
„Inwestycje w zieloną energię mogą stworzyć w Polsce ponad 350 tys. nowych miejsc pracy do roku 2020. To prawie dwa razy tyle ile wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia” – mówi Julia Michalak, koordynator kampanii Klimat Energia w Greenpeace.

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że inwestycje w energetykę odnawialną to nie tylko konieczność podyktowana obowiązkiem ochrony klimatu, czy recepta na modernizację polskiego systemu energetycznego – wzrost inwestycji w zieloną energię leży także w interesie Polaków, którzy już dziś znajdują miejsca pracy w zakładach produkujących panele słoneczne czy wieże wiatrowe.

„Kiedyś Śląsk kojarzył się z węglem, jednak dziś jest to kolebka dynamicznie rozwijających się firm, które postawiły na ochronę środowiska i zieloną energię” - mówi Sebastian Musioł z firmy Watt, która w Sosnowcu ulokowała największą fabrykę kolektorów słonecznych w Europie Środowo-Wschodniej. Inwestycja współfinansowana była z funduszy europejskich, które m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Funduszu Spójności, oferują wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

„Fundusze unijne dają możliwość wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną, jednak Polska wykorzystuje ją w niewystarczającym stopniu” - mówi Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego3. „Raport Greenpeace jest niezbitym dowodem na to, że inwestycje w zieloną energię przyczynią się do powstania w naszym kraju nowych miejsc pracy. Ponadto zróżnicowanie źródeł energii wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i pomoże uniezależnić się od drożejącej z dnia na dzień ropy” - dodaje Sonik.

Greenpeace apeluje do polskiego rządu, aby utworzył w Ministerstwie Gospodarki Departament ds. Energii Odnawialnej, stworzył stabilny i efektywny system wsparcia zielonej energii oraz zdecydował się na zwiększenie jej udziału z 15 do 20% w bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.

Przypisy:
1. Według danych GUS, opublikowanych w styczniu 2011, w sektorze górnictwa i wydobycia we wrześniu 2010 r. zatrudnionych było 178 700 osób.
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_zatrudnienie_wynagrodzenia_I-III_2010.pdf
2. Raport „Pracując dla KLIMATU” przedstawia analizę zmian na rynku pracy w przypadku realizacji dwóch scenariuszy energetycznych: rządowej Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz [R]ewolucji energetycznej dla Polski, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie.
www.greenpeace.org/poland/press-centre/dokumenty-i-raporty/pracujac-dla-klimatu-raport
3. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).


Raport dostępny jest pod adresem:
www.greenpeace.org/poland/press-centre/dokumenty-i-raporty/pracujac-dla-klimatu-raport


źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej