Energetyka

Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej (19497)

2016-05-25


galeria

Fot. pixabay.com

W piątek 20 maja 2016 roku posłowie przyjęli ustawę o efektywności energetycznej, która „ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stan środowiska naturalnego”. 

Nowe przepisy zastępują ustawę o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.

Przyjęta 20 maja przez Sejm ustawa o efektywności energetycznej wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii.

Ustawa powinna spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych.

Określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

W ustawie zostały sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi.

Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii.

Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), czyli mechanizm mający wspierać działania pro- oszczędnościowe, oferując w zamian korzyści finansowe.

Jak sygnalizował ostatnio w Sejmie wiceminister energii Andrzej Piotrowski, kolejny przetarg na białe certyfikaty może odbyć się już w tym roku. 

Ponadto ustawa określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach. Firmy będą musiały przeprowadzać takie audyty co 4 lata. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu, a po odniesieniu się posłów do poprawek zgłoszonych przez senatorów nowe regulacje trafią do podpisu prezydenta. 

Źródło: www.gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl