więcej


Energetyka

Sejm przyjął nowelizację prawa atomowego (12618)

2011-05-16

Drukuj
Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy "Prawo atomowe", przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencję Atomistyki. – Przepisy ustawy ustanawiają bezwzględny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych, zarówno na etapie wyboru technologii, jak i w całym procesie jej wdrożenia – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 
Za przyjęciem nowelizacji ustawy "Prawo atomowe" głosowało 407 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści opowiedzieli się także za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Łącznie stanowią one rządowy pakiet legislacji, który stworzy podstawy prawne do budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

W "Prawie atomowym" zostały sformułowane przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego obiektów jądrowych, zasady postępowania z materiałami jądrowymi i wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i odpowiedzialności za szkody jądrowe.

– To nowoczesna legislacja, która ustanawia wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie, zgodnie z przepisami i zaleceniami międzynarodowymi – zapewniła pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska.

Oba projekty trafią do Senatu, a następnie do Prezydenta. Zgodnie z harmonogramem Programu polskiej energetyki jądrowej, pakiet ustaw powinien wejść w życie 1 lipca 2011 r. Umożliwi to rozpisanie przez inwestora – Polską Grupę Energetyczną – przetargu na dostawcę technologii jądrowej i wybranie go do końca 2013 r. Zgodnie z założeniami programu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ruszy w 2016 r., a pierwszy reaktor zostanie uruchomiony do końca 2020 r.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki energia ze źródeł jądrowych uzupełni krajowy bilans energetyczny oraz pomoże wypełnić zobowiązania Polski dotyczące redukcji emisji CO2. W 2030 r. z siłowniach nuklearnych będzie pochodzić 15,7 proc. produkowanej w kraju energii.
 
***

Projekt "Ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw" został opracowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniach 22 czerwca 2010 r. oraz 25 stycznia 2011 r. Sejm przyjął ustawę 13 maja 2011 r.

Zasadniczym celem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – "Prawo atomowe" jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. 


źródło: Ministerstwo Gospodarki 
www.mg.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej