więcej


Energetyka

Seminarium 5: CCS jako technologia preferowana dla celów upowszechnienia czystych metod wykorzystania węgla w Polsce (9830)

2010-09-29

Drukuj
14 września 2010 roku w Warszawie odbyło się Piąte Seminarium z cyklu „CCS jako technologia preferowana dla celów upowszechnienia czystych metod wykorzystania węgla w Polsce”. Dotyczyło ono budowy akceptacji społecznej dla technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Polsce. 
Spotkanie rozpoczął Minister Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju. Minister podkreślił, że problem protestów przeciwko zastosowaniu nowych rozwiązaniom w sektorze energetycznym pojawia się w we wszystkich krajach na świecie, niemniej jednak problem ten może zagrozić realizacji projektów komercyjnych związanych z technologią CCS w naszym kraju i dlatego powinien zostać potraktowany priorytetowo. Andrzej Przybycin, Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska podkreślił, iż należy „ocieplić negatywny wizerunek” CO2, który w nie jest gazem toksycznym, a co za tym idzie jego szkodliwość społeczna jest ograniczona. Piotr Kisiel z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki poinformował, że w maju bieżącego roku została powołana specjalna grupa odpowiedzialna za ogólnopolską kampanię społeczną. Grupa działać będzie przy Międzyresortowym Zespole do Spraw Realizacji Polityki Energetycznej i powinna zacząć swoje prace jeszcze we wrześniu 2010 roku.

Zaproszeni eksperci z dziedziny komunikacji społecznej zwracali szczególną uwagę na fakt, że dialog społeczny dotyczący technologii CCS nie może być prowadzony w oderwaniu od kontekstu, jakim jest ocieplenie klimatu i konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych. Leszek Stafiej, Prezes Zarządu firmy Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o., a zarazem ekspert do spraw komunikacji społecznej zwrócił uwagę na to, że budowa dialogu społecznego jest długotrwałym procesem, który powinien być dokładnie zaplanowany i przygotowany przez specjalistów.

Elżbieta Olędzka-Koprowska, szef poznańskiej Pracowni O.K.E.J podkreślała, że ważnym czynnikiem, wpływającym na percepcję ryzyka jest kontekst sytuacyjny. W przypadku Polski są nim wybory samorządowe, które mają się odbyć w listopadzie 2010 roku. Wybory samorządowe były przywoływane wielokrotnie w czasie seminarium, jako wydarzenie, mające duży wpływ na decyzje, które mają być podjęte w perspektywie najbliższych 2 miesięcy. Pani Olędzka-Koprowska podkreśliła również, że niezwykle istotną ścieżką komunikacji pozostają w Polsce lokalne media, które cieszą się stale wysokim poziomem wiarygodności. Sukcesywnie rośnie znaczenie internetu, zwłaszcza forów dyskusyjnych. Skuteczną metodą budowania dialogu społecznego wokół technologii CCS jest także stworzenie punktu kontaktowego, w którym obywatele mogliby uzyskać rzetelną informację o prowadzonych w ich okolicach pracach badawczych.

Skuteczne działania informacyjne są szczególnie ważne w świetle poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat CCS. Zwróciły na to uwagę ekspertki z Głównego Instytutu Górnictwa, który dysponuje unikatowymi doświadczeniami w dziedzinie prowadzenia w Polsce kampanii społecznej związaniem z zatłaczaniem CO2. Według Marzeny Majer (GIG), zaledwie 12% społeczeństwa polskiego słyszało kiedykolwiek o technologii CCS (Eurobarometr, 2007). Badania własne GIG, przeprowadzone w wybranych gminach Województwa Śląskiego wykazały, że pojęcie CCS znane jest zaledwie 6% ankietowanych. Doktor Joanna Martyka, Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych GIG podkreśliła, że niezwykle istotnym jest osadzenie budowy potencjalnych składowisk CO2 w kontekście rozwoju gospodarczego gminy czy powiatu. W świetle założeń do projektu nowej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska, jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać 60% zysków z opłat za prowadzenie składowiska CO2na ich terenie.

Za stworzenie programu budowy dialogu społecznego związanego z wdrożeniem technologii CCS w Polsce odpowiedzialność ponoszą wszyscy interesariusze: administracja centralna, władze samorządowe, lokalni liderzy opinii publicznej, firmy z sektora energetycznego oraz ośrodki naukowe i R&D. Uczestnicy seminarium zgodzili się co do tego, że program informacyjny związany z technologią CCS powinien być prowadzony pod auspicjami rządu. Udział państwa w programie może znacznie podnieść wiarygodność i skuteczność prowadzonych działań. 

źródło: demosEUROPA
www.demoseuropa.eu  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej