więcej


Energetyka

Senat wprowadził poprawki do ustawy o obszarach morskich (12601)

2011-05-24

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Na posiedzeniu nr 76 dnia 12 maja 2011 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, postanowił wprowadzić do niej 18 poprawek. 
Wnioskodawcy proponują racjonalizację procedury wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie służących do tego celu sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Ustawa przewiduje również skrócenie okresu oczekiwania na wydanie pozwolenia, wydłużenie ważności pozwoleń (do 30 lat) oraz zmianę systemu dokonywania płatności za pozwolenie. Dzięki tym poprawkom będzie możliwe m.in. etapowe przygotowanie i budowa sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich czy przedłużenie okresu, na który wydano pozwolenie, do dnia uzyskania dla przedsięwzięcia pozwolenia na budowę.


Przygotowany przez komisję Przyjazne Państwo projekt ustawy wpłynął do Kancelarii Sejmu 26 października 2009 roku. Następnie został skierowany do Komisji Infrastruktury, w której prace trwały do kwietnia br. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury, reprezentowany przez podsekretarz stanu Annę Wypych-Namiotko.

Ustawa ma umożliwić rozwój energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, poprzez dostosowanie przepisów regulujących wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do uwarunkowań procesu inwestycyjnego w tej dziedzinie gospodarki.

Projekt znajduje się obecnie ponownie w Sejmie. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej zostanie zaprezentowane najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 25, 26 i 27 maja br.


źródło: PSEW, fot. www.sxc.hu
www.psew.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej