więcej


Energetyka

Sprzedaż kolektorów słonecznych w 2010 r. - wyniki raportu IEO (12608)

2011-06-03

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Według najświeższych badań sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce przeprowadzanych corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ubiegłym roku zainstalowano na terenie Polski ok. 146 tys. m2 kolektorów słonecznych, jest to wielkość porównywalna z sprzedażą w roku 2009 r. 
W wyniku kryzysu gospodarczego w całej UE zaobserwowano spadek tempa rozwoju branży, co przełożyło się m.in. na spadek eksportu, ale autorzy raportu podkreślają, że krajowy wynik należy uznać za przyzwoity. Łącznie w Polsce zainstalowanych jest ok. 655 tys. m2, co stanowi odpowiednik mocy bloku elektrowni węglowej rzędu 500 MW.

Polski rynek jest zdywersyfikowany i niemalże równo podzielony pomiędzy firmy krajowe i zagraniczne, ale przybywa na nim ciągle nowych producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń. Analizując sprzedaż w 2010 r., firmy uczestniczące w badaniu można podzielić na:
  • małe sprzedające do 1000 m2 rocznie
  • duże sprzedające pow. 1000 m2 rocznie.
Największy wzrost sprzedaży odnotowano w małych firmach, nawet rzędu 100%, spadek sprzedaży odnotowano w dużych firmach – u ponad 50% firm. Ponadto, należy zauważyć, że pomimo napływu nowych graczy na rynku, niektóre firmy oferujące kolektory bankrutują.

Przeszkodą dla wielu firm, sygnalizowaną m.in. członków Panelu Słonecznego jest brak w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego kolektorów słonecznych. Badania i ew. certyfikacja zagranicą, w tym, uzyskanie znaku Solar Keymark są kosztowne i czasochłonne (koszt badania w zagranicznym laboratoriom – 4,2 tys. do 10 tys. euro, w Polsce 8 tys. zł, do tego dochodzą koszt uzyskania znaku w jednostce certyfikującej).

Od połowy ub. roku dla osób fizycznych dostępny jest program NFOŚiGW. Dotychczasowy wkład programu to ponad 10%, ale jego zaletą jest dłuższa, nie jednorazowa perspektywa oraz zwracanie uwagi na jakość certyfikowanych urządzeń i w pewnym zakresie także końcową wydajność instalacji. Autorzy podkreślają jednak, że jest tu jeszcze miejsce na poprawę, choćby przez lepsze przygotowanie beneficjentów programu.


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, fot. www.sxc.hu
www.ieo.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej