więcej


Energetyka

Szwajcarski pomysł na promocję energetyki odnawialnej w Polsce (13633)

2011-11-30

Drukuj

Szwajcaria przeznaczyła ok. 110 milionów franków na dofinansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przewiduje się, że łącznie w ramach programu instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zainstalowane zostaną na ok. 17 000 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz prawie 200 budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale powiatowe, czy szkoły.

W tej chwili podpisywane są pierwsze umowy między Ambasadą Szwajcarii a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie o wartości od 4,8 do 21 milionów franków. Rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów planowane jest na styczeń 2012.

Średnia liczba instalacji solarnych przypadających na jeden projekt (realizowany przez jednostkę lub grupę jednostek samorządu terytorialnego), waha się między 2 300 – 4 500, przy wkładzie własnym mieszkańców nie przekraczającym 30% całkowitych kosztów inwestycji).

Program wpiera także inwestycje w systemy fotowoltaiki, pomp ciepła i efektywności energetycznej (budynki publiczne kwalifikowane do programu powinny być wcześniej poddane termomodernizacji, a na obiektach takich jak baseny dodatkowo rekomendowane są inwestycje w technologie odzyskiwania ciepła). Partnerami Programu są gminy i powiaty odpowiedzialne za skierowanie wsparcia finansowego do tzw. beneficjentów końcowych (budynki publiczne i prywatne gospodarstwa domowe) według wcześniej uzgodnionych kryteriów uwzględniających czynniki społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe.

Ważnym elementem wszystkich projektów jest kampania informacyjna w lokalnych mediach, a także szkolenia dla beneficjentów oraz młodzieży szkolnej obejmujące tematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu. Przykładem ciekawych działań zaplanowanych przez jednego z Wnioskodawców jest cykl szkoleń dla lokalnej młodzieży, która następnie będzie mogła uświadamiać mieszkańców w kwestii zasadności inwestowania w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dodatkowym elementem Programu są wizyty studyjne do Szwajcarii przewidziane dla koordynatorów projektów na poziomie gmin i powiatów. Podczas wizyty w maju br. reprezentanci Niepołomic, Mszany Dolnej, Buska Zdroju, Suchej Beskidzkiej i Gmin Dorzecza Wisłoki oraz polscy eksperci obejrzeli ponad 20-letnie wciąż sprawne instalacje solarne na budynkach publicznych i prywatnych oraz odwiedzili Ośrodek Badawczy certyfikujący kolektory słoneczne.

Obok działań koordynowanych przez Wnioskodawców, Ambasada Szwajcarii planuje w pierwszym kwartale przyszłego roku zorganizować konferencję nt. praktycznych aspektów wdrażania programu pomocowego w obszarze OZE. Celem konferencji, obok promocji roli inwestycji w OZE w poprawę warunków społeczno-ekonomicznych, będzie przedstawienie najlepszych praktyk i wskazanie głównych obszarów ryzyka związanych z implementacją podobnych projektów.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcaria przekazała Polsce ok. 489 milionów franków przede wszystkim na realizację projektów z zakresu podstawowej infrastruktury i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, badań, partnerstw samorządów lokalnych oraz działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska i w obszarze społecznym. W obszarze Infrastruktury i Środowiska dofinansowane są projekty wpierające inwestycje w źródła odnawialne, transport publiczny, usuwanie i neutralizację odpadów niebezpiecznych oraz ochronę bioróżnorodności.

1. Lista projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze Infrastruktury i Środowiska

2. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej