więcej


Energetyka

Unijne scenariusze przebudowy sieci elektroenergetycznych i gazowych (13491)

2011-11-17

Drukuj

euractivPolitycy zdecydowali o znaczącym zwiększeniu do 2050 roku udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym UE. Zdaniem ekspertów to zadziała tylko wtedy, gdy regiony transgraniczne będą mogły wymieniać energię elektryczną i gaz.

Eksperci w dziedzinie energii przez trzy lata na zlecenie Komisji Europejskiej analizowali, jak energia odnawialna może być lepiej zintegrowana z systemem energetycznym Europy. Doszli do wniosku, że kraje UE powinny opracować wspólną strategię dla rozwoju europejskiej infrastruktury energetycznej. Ich zdaniem jest to podstawowy warunek dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W ramach tzw. projektu SUSPLAN eksperci ds. energii badali, jakie wyzwania niesie ze sobą integracja w okresie 2030 do 2050 dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych w Europie. Pod uwagę wzięto przy tym cztery alternatywne scenariusze. Najbardziej ambitny scenariusz zakłada, że odnawialne źródła pokryją do roku 2050 ponad 50 procent zapotrzebowania na energię i około 70 procent produkcji energii elektrycznej w Europie.

Dla porównania w 2005 r. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym w Europie wynosił 6,4 proc.

Regionalna wymiana energii

Eksperci ds. energii analizowali na przykładzie dziewięciu europejskich regionów, jak w przypadku każdego ze scenariuszy zmienia się struktura wytwarzania i popytu oraz w jaki sposób muszą się do tego dopasować sieci elektryczne i gazowe. Wśród badanych regionów znalazły się: niemiecki region Ren-Neckar, Austria, Hiszpania, Włochy, Serbia, Rumunia, Norwegia, województwo pomorskie w Polsce i szkockie wyspy Hebrydy Zewnętrzne.

Eksperci stwierdzili, że "regiony coraz częściej zmuszone będą do wymiany na giełdach energii elektrycznej i gazu z sąsiednimi regionami. Niektóre regiony będą eksportować duże ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, inni będą więcej importować", napisała w informacji Niemiecka Agencja Energii (dena).

Eksperci zbadali także istniejącą europejską infrastrukturę energetyczną i doszli do wniosku, że "powiększone muszą zostać zdolności przesyłu energii elektrycznej między Europą Południowo-Zachodnią, Środkową i Północą a Południem Europy". Inny wniosek z badań: w nadchodzących dekadach jako regiony tranzytowe dla dostaw gazu do Europy zyskiwać na znaczeniu będą Włochy, Hiszpania, Turcja i Bałkany.

 

źródło: EurActiv.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej