więcej


Energetyka

URE w regionach z samorządami. Kraków o energetycznych obowiązkach gmin (9185)

2011-03-17

Drukuj
W dniu 21 lutego 2011 r. eksperci Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Krakowie wzięli udział w spotkaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie samorządowcy regionu rozmawiali m.in. z wojewodą małopolskim – Stanisławem Kracikiem oraz Markiem Sową, marszałkiem Województwa Małopolskiego. 
Nowe energetyczne obowiązki gmin

Spotkanie wójtów, burmistrzów i starostów z Małopolski poświęcone było m.in. kwestiom uzyskania dodatkowych środków unijnych, odbudowy regionu po powodzi oraz zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego udział w spotkaniu wzięli także eksperci Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE. Ekspert URE z OT Kraków - Magdalena Mrowczyk przedstawiła prezentację na temat obowiązków gmin wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Spotkanie na samorządowym forum wójtów i burmistrzów było doskonałą okazją do przypomnienia o obowiązkach władz samorządowych wynikających z prawa energetycznego. W tym kontekście najważniejszą rolą samorządów jest funkcja lokalnego kreatora polityki energetycznej na obszarze gminy, co bezpośrednio jest wpisane w tzw. zadania własne gmin.

W tym zakresie nowelizacja ustawy "Prawo energetyczne", która weszła w życie 10 marca 2010 r., nakłada na gminy obowiązek sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, wyznaczając termin wypełnienia tego obowiązku do dnia 10 kwietnia 2012 r. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter działań, jakie będą musiały podjąć samorządy w obszarze przepisów energetycznych i bardzo krótki termin ich realizacji, wystąpienie eksperta URE było bardzo potrzebne i spotkało się z dużym zainteresowaniem. Ekspert URE przypomniał przedstawicielom gmin o terminowym obowiązku sporządzania przedmiotowych planów.

URE na Europejskich Dniach Energii

Również z Małopolski płyną informacje o europejskim kontekście współpracy URE z partnerami społecznymi. Dzięki zaangażowaniu Oddziału Terenowego URE w Krakowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obejmuje patronatem honorowym kolejne wydarzenia organizowane w Rzeszowie. MPEC Rzeszów zorganizował dwa konkursy plastyczne, jeden dla uczniów szkół podstawowych poświęcony „Odnawialnym Źródłom Energii”, i kolejny dotyczący efektywności energetycznej, który adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Drugi konkurs plastyczny dotyczy projektu naklejki ściennej: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” lub „Oszczędzaj światło”. Rozstrzygnięcie obydwu konkursów odbędzie się 15 kwietnia 2011 w Rzeszowie w ramach kalendarza wydarzeń – Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej.

Kolejny projekt MPEC Rzeszów organizowany przy wsparciu URE to „Warsztaty szkoleniowe – odnawialne źródła energii w mieście Rzeszowie”. Ten projekt także zgłoszono jako jedno z wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Energii. Z kalendarium Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie internetowej – www.eusew.eu – Energy Days in Europe. 

Pobierz plik PDF:
Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy - Prawo energetyczne (Magdalena Mrowczyk)


źródło: Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej