więcej


Energetyka

W 2050 roku Irlandia będzie naprawdę zielona (13866)

2012-01-18

Drukuj

Pomimo kryzysu Irlandia tworzy kompleksowy plan przebudowy systemu energetycznego. Chce postawić na energię z oceanu, wiatru i biomasy, a tym samym zmniejszyć swoje uzależnienie od importowanych paliw kopalnych. Podejmowane w tym celu działania ulżą nie tylko klimatowi, lecz także wspomogą walkę z bezrobociem i przyczynią się do wielomiliardowych oszczędności.

Irlandia odchodzi od węgla i ropy. W grudniu 2011 roku Irlandzka Agencja ds. Zrównoważonej Energii (SEAI) zaprezentowała trzy energetyczne mapy drogowe do 2050 roku. Raporty mówiące o inteligentnych sieciach, energii wiatru oraz samochodach elektrycznych są kolejnymi publikacjami z cyklu. Rok wcześniej ukazały się plany działań dotyczące biomasy, energii wiatru i efektywności energetycznej.

Dokumenty SEAI – organizacji, której misją jest zapewnianie rzetelnych informacji, tworzenie planów działań oraz doradzanie irlandzkiemu rządowi, określają krajowe cele dotyczące energii i klimatu.

Jak będzie wyglądać Irlandia w 2050 roku?

Dzięki przebudowie systemu energetycznego do 2050 roku Irlandia zaoszczędzi nawet 120 mld euro. Stanie się tak dzięki tańszej produkcji energii elektrycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, większemu bezpieczeństwu dostaw energii oraz rozwojowi regionalnemu.

Sam rozwój technologii pozyskiwania energii z pływów morskich zapewni pracę aż 70 tys. osób. Ważna dla systemu energetycznego kraju będzie energia z wiatru. Przyczyni się ona do powstania 20 tys. miejsc pracy do 2040 roku. Dziesięć lat później wartość energii produkowanej w ten sposób będzie wynosić 15 mld euro. Szacunki wskazują, że Irlandia będzie wtedy produkować 2,5% ogólnej energii Unii Europejskiej, w tym aż 5% energii z wiatru.

Największy potencjał, według ekspertów SEAI, ma jednak energetyka wykorzystująca różne formy biomasy, która w połowie stulecia będzie zaspokajała większość zapotrzebowania Irlandczyków na prąd i ciepło. Ponadto zapewni rozwój obszarów wiejskich i zmniejszy odsetek bezrobotnych. Bioenergetyka przyniesie pożytek także klimatowi – rocznie dzięki niej do atmosfery będzie emitowane 11 mln ton mniej dwutlenku węgla, czyli tyle, ile uwalnia obecnie cały sektor mieszkaniowy.

Natomiast stworzenie inteligentnych sieci przesyłu energii do 2050 roku pozwoli uniknąć 250 mln ton CO2. Pozwoli także zmniejszyć import energii o 4,3 Mtoe i zaoszczędzić w ten sposób od 3,8 do 7,5 mld euro. Pracę przy rozwoju technologii i obsłudze inteligentnych sieci znajdzie ponad 10 tys. Irlandczyków.

Korzyści z przebudowy systemu energetycznego mieszkańcy Zielonej Wyspy odczują dużo szybciej niż za 40 lat. Szacuje się, że sektor mieszkaniowy do tego czasu zredukuje swoje emisje o 90%, a jego zapotrzebowanie na energię spadnie o połowę. Jednak już w 2020 roku wdrażany plan efektywności energetycznej spowoduje zmniejszenie rachunków za energię łącznie o 1 mld euro rocznie.

Jedna z map drogowych, które ukazały się pod koniec zeszłego roku poświęcona jest pojazdom elektrycznym. Ze względu na łatwy dostęp do energii z wiatru i oceanu oraz dzięki relatywnie niewielkim odległościom pomiędzy stolicą państwa a innymi miastami Irlandia doskonale nadaje się do upowszechniania samochodów na prąd.

Ten środek transportu pozwoli zredukować import paliw kopalnych o połowę w stosunku do 2011 roku. Jednocześnie będzie to oznaczało redukcję emisji CO2 o 4 mln ton rocznie. Mieszkańcy Irlandii zaoszczędzą łącznie od 2,3 mld do 12,4 mld euro.

Koszty energetycznej przemiany

W dobie kryzysu ekonomicznego rządy państw dużo myślą o pieniądzach i cięciu wydatków. Nie inaczej jest zapewne w przypadku irlandzkiej władzy, która staje teraz przed wyzwaniem przebudowy systemu energetycznego swojego kraju. Taka zmiana będzie kosztować.

Eksperci szacują, że szczyt inwestycji w wiatraki przypadnie na rok 2040, gdy będą one wynosiły 6-12 mld euro rocznie. Sporo, ale to mniej niż oczekiwany zysk ze sprzedaży pozyskiwanej w ten sposób energii, bardzo prawdopodobne więc, że wydane pieniądze się zwrócą.

Podobnie jest z innymi omawianymi w raportach przez specjalistów z SEAI aspektami: przekonują, że zyski przewyższą wydatki. Skorzystają na tym i ludzie, i klimat.

Pomimo kryzysu Irlandia wybiera zrównoważoną energetyczną przyszłość: odchodzi od węgla i stawia na odnawialne źródła energii. Jak wykazują mapy drogowe opracowane przez SEAI, inwestowanie w "zieloną" energię się opłaca – zarówno człowiekowi, jak i klimatowi.

Wszystkie sześć map drogowych dostępne jest na oficjalnej stronie Irlandzkiej Agencji ds. Zrównoważonej Energii: www.seai.ie.

 

Urszula Drabińska, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej