więcej


Energetyka

W UE coraz więcej energii z OZE (13789)

2012-01-16

Drukuj

euractivUdział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w konsumpcji energii brutto w Unii Europejskiej wzrasta – wynika z najnowszych danych dotyczących energetyki odnawialnej opublikowanych przez EurObserv'ER. W roku 2010 udział ten wyniósł 12,4 proc. i wzrósł o 0,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada m.in. zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii finalnej w Unii Europejskiej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł oznacza, że unijne kraje zbliżają się do realizacji celu wyznaczonego na rok 2020.

Jak podaje EurObserv'ER, w 2009 roku udział zielonej w konsumpcji energii brutto w całej UE wyniósł 11,5 proc., zaś w 2010 roku – 12,4 proc.

Największy, prawie 50-procentowy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w konsumpcji energii odnotowano w Szwecji (46,9 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Łotwa (34,3 proc.), Finlandia (33,6 proc.) i Austria (30,7 proc.). Najsłabiej w zestawieniu za 2010 rok wypadają Malta (0,3 proc.), Luksemburg (2,6 proc.) i Wielka Brytania (3,3 proc.).

W Polsce udział energii pochodzącej z OZE w zużyciu energii wyniósł w 2010 roku 9,9 proc, a w 2009 – 9 proc. Wśród 27 państw członkowskich zajmujemy pod tym względem 16. miejsce.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28/WE do roku 2020 udział zielonej energii w konsumpcji energii brutto w całej UE powinien wynieść 20 proc., ale cele dla poszczególnych państw członkowskich są inne. W Polsce w 2020 roku udział ten powinien wynieść 15 proc.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło w grudniu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którym trwają obecnie konsultacje społeczne. Projektowana ustawa ma zbudować spójne ramy prawne z uwzględnieniem europejskich standardów oraz zapisów dyrektywy 2009/28/WE. Głównym założeniem jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sektora produkującego w Polsce zieloną energię.

Projekt ustawy budzi jednak wiele wątpliwości. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zaproponowane przez resort zmiany mogą spowodować znaczące wyhamowanie rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju. – W ustawie brak jest konkretnych rozwiązań i wskaźników, które zapewniłyby stabilny rozwój sektora OZE m.in. w oparciu o energetykę wiatrową – uważa Krzysztof Prasałek, prezes stowarzyszenia. Natomiast w ocenie spółki MEW SA nowa ustawa będzie odpowiednio wspierać rozwój małej energetyki wodnej i budowę nowych elektrowni wodnych. Konsultacje społeczne nad projektem ustawy potrwają do 21 stycznia.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej