więcej


Energetyka

Wicepremier Pawlak: Czas by pokazać wkład Polski w rozwój UE (12551)

2011-05-27

Drukuj
– Chcemy wzmacniać politykę energetyczną Unii. Będziemy zabiegać o rozwój relacji Wspólnoty z dostawcami surowców energetycznych – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Silna polityka energetyczna Unii to jeden z trzech priorytetowych obszarów działania MG na czas polskiej prezydencji. 
– Polska nie była założycielem Unii Europejskiej, ale może stać się jej odnowicielem – powiedział wicepremier Pawlak przypominając słowa prof. Mario Monti. W tym kontekście zwrócił uwagę, że kierowana przez nasz kraj Unia będzie starała się wzmocnić swoją pozycję wobec głównych producentów i państw tranzytowych surowców energetycznych. – W ramach polskiej prezydencji chcemy skoordynować i poprawić efektywność funkcjonowania unijnych instytucji w tym obszarze – powiedział wicepremier. – Bardzo ważne będzie przyjęcie rozporządzenia poprawiającego przejrzystość rynków energetycznych i zapewnienie stabilnych dostaw surowców – dodał.

Zdaniem szefa resortu gospodarki jednym z najważniejszych aspektów budowy unijnej polityki energetycznej będzie zwiększenie spójności działań UE w obszarze stosunków zewnętrznych. – Konieczne jest stworzenie w obszarze energii mechanizmów współpracy państw członkowskich, które umożliwią występowanie na arenie międzynarodowej w interesie wszystkich krajów Wspólnoty – zaznaczył wicepremier Pawlak. – W czasie naszej prezydencji zamierzamy przeprowadzić debatę na ten temat. Dobrą okazją będzie posiedzenie nieformalnej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbędzie się we wrześniu 2011 r. we Wrocławiu – poinformował.

Wicepremier Waldemar Pawlak zapowiedział, że zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz planami prac UE na 2011 r., MG poświęci wiele uwagi także kwestiom efektywności energetycznej. – Planujemy nawiązać w tym zakresie ścisłą współpracę z państwami naszego trio – Danią i Cyprem, tak aby polskie zamierzenia były zgodne z głównymi kierunkami działań UE – powiedział.

W opinii ministra gospodarki nasze postulaty energetyczne dobrze wpisują się w przyjętą przez UE Strategię 2020 i plany budowy tzw. „Zielonej Gospodarki”. Zdaniem wicepremiera Pawlaka ich realizacja jest jednak dużym wyzwaniem. – Naszą ambicją jest osiągnięcie celów gospodarki niskoemisyjnej, modernizacja przestarzałych gałęzi przemysłu i dostosowanie ich do nowych standardów – podkreślił wicepremier.

Zapowiedział, że Polska będzie podtrzymywać stanowisko, że cele ochrony środowiska powinny być realizowane przy uwzględnieniu zróżnicowania społeczno-gospodarczego poszczególnych państw członkowskich UE. – Odpowiedzialność ekologiczna powinna też uwzględniać interesy gospodarcze i potrzeby sektorów przemysłowych poszczególnych państw – zaznaczył. 


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej