więcej


Energetyka

Większe wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej w USA (9570)

2011-02-22

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Rząd Stanów Zjednoczonych podjął działania mające na celu przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Działania te mają również pomóc w osiągnięciu narodowego celu produkcji 80% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.  
Do najnowszych rozwiązań, mających ożywić rozwój morskiej energetyki wiatrowej w USA, należą m.in. przyznanie wsparcia na prace badawczo–rozwojowe w wysokości 50,5 mln dolarów oraz wyznaczenie obszarów, na których rozwój farm typu offshore będzie miał największy priorytet. Priorytetowe obszary rozwoju energetyki wiatrowej na środkowym Atlantyku są, zdaniem ministra spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, kluczowym elementem dla realizacji projektów na skalę przemysłową.

W USA wprowadzono również nową Narodową Strategię Morskiej Energetyki Wiatrowej (National Offshore Wind Strategy: Creating an Offshore Wind Industry in the United States). Inicjatywa zawarta w tej strategii ma doprowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz umożliwić rozwój w oparciu o czyste źródła.

Wsparcie w wysokości 50,5 mln w ciągu 5 lat zostanie przekazane na trzy podstawowe działania:

- Rozwój technologii (do 25 milionów $ w okresie 5 lat): Departament Energii będzie wspierał rozwój innowacyjnych narzędzi i sprzętu do projektowania turbin wiatrowych w celu stworzenia bazy dla konkurencyjnej kosztowo światowej klasy branży energetyki wiatrowej offshore w Stanach Zjednoczonych. Konkretne działania obejmują rozwój narzędzi obliczeniowych typu open source, przygotowanie optymalizowanych pod kątem systemu studiów koncepcyjnych morskich farm wiatrowych, a także połączone systemy wirników turbin oraz sterowania mające na celu optymalizację urządzeń nowej generacji dla morskiej energetyki wiatrowej.

- Usuwanie barier rynkowych (do 18 milionów $ w okresie 3 lat): Departament Energii będzie wspierał badania oraz analizy środowiskowe mające na celu charakteryzację kluczowych sektorów oraz czynników ograniczających rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Konkretne działania obejmują analizy rynku oraz analizy ekonomiczne morskiej energetyki wiatrowej; zmniejszenie poziomu ryzyka środowiskowego, rozwój ośrodków produkcyjnych oraz łańcucha dostaw, planowanie przesyłu oraz rozwój strategii przyłączeniowych, optymalizację infrastruktury
i eksploatacji oraz charakteryzację zasobów wiatru.

- Rozwój turbin nowej generacji (do 7,5 miliona $ w okresie 3 lat): Departament Energii będzie finansował rozwój i ulepszanie turbin wiatrowych, będących technologią o kluczowym znaczeniu dla efektywnej kosztowej morskiej energetyki wiatrowej

Zidentyfikowano także cztery obszary priorytetowe dla morskiej energetyki wiatrowej na środkowym Atlantyku: Zewnętrzny Szelf Kontynentalny Delaware (122 kwadratowych mil morskich), Maryland (207), New Jersey (417) i Virginia (165), na których zostanie przeprowadzony przegląd środowiskowy, co skróci procedury środowiskowe oraz czas niezbędny do zatwierdzenia urządzeń farmy wiatrowej. W marcu zostaną określone takie obszary dla Atlantyku Północnego, dla okolic Massachusetts i Rhode Island. Dla nich również zostanie przeprowadzony przegląd środowiskowy. Najpóźniej jesienią tego roku uzgodnione zostaną obszary dla regionu Atlantyku Południowego, a mianowicie dla regionu North Carolina.

Na podstawie udziału zainteresowanych stron i społeczeństwa Interior’s Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE) przygotuje regionalne oceny oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych w celu oszacowania skutków posadowienia i użytkowania farm na danym terenie. W przypadku braku znaczącego oddziaływania na środowisko BOEMRE zaoferuje dzierżawę wyodrębnionych obszarów priorytetowych. Nastąpi to prawdopodobnie już pod koniec roku 2011 lub na początku roku 2012. 


źródło: PSEW, fot. www.sxc.hu
www.psew.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej