więcej


Energetyka

Wody geotermalne jako alternatywne źródło energii (21024)

2019-11-01

Drukuj
galeria

Energia geotermalna występuje niemal na całym świecie. Wśród jej zalet wymienia się m.in. wysoką odnawialność, nieszkodliwość dla środowiska, stabilność jakościową, niezależność od czynników zewnętrznych, dostępność – ich zasoby znajdują się niezależnie od szerokości geograficznej. Wody geotermalne są wykorzystywane do celów leczniczych, rekreacyjnych (baseny geotermalne), pitnych, ale i ciepłowniczych. Obecnie jest to coraz popularniejsze alternatywne źródło energii (OZE).

Czym są wody geotermalne i energia geotermalna?

Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi skumulowana w skałach i wodach podziemnych. Na wyjściu z odwiertu wody uzyskują – jak powszechnie przyjęto –  temperaturę 20 st. C lub wyższą. Temperatura wody podnosi się od ciepła rozgrzanych skał i – wracając na górę – dostarcza ciepło. To prosty sposób na pozyskanie darmowej energii z rozgrzanego do ponad 6,6 tys. st. C jądra ziemi.

Energia geotermalna to jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest ciepłem gromadzącym się w skałach i wodach znajdujących się w ich szczelinach. Gorącą wodę wydobywa się z warstwy wodonośnej przez tzw. odwierty eksploatacyjne.

W Pyrzycach wydobywa się wodę o temperaturze 64 C, odwiertem geotermalnym GT-1 bis, wybudowanym w 2017 r. Wcześniej funkcjonowały dwa dublety odwiertów: wydobywcze i zatłaczające. Obecnie wszystkie cztery wykorzystywane są do zatłoczenia wody po całym procesie odzyskania temperatury – wyjaśnia Anetta Głuchowska-Masłyk z pyrzyckiej Geotermii.

Wody geotermalne w Polsce

W Polsce występują bogate zasoby energii geotermalnej – aż 80 proc. terytorium naszego kraju leży w zasięgu wód geotermalnych oraz ich złóż. Z odnawialnych źródeł energii uznaje się, że najwyższy potencjał ma właśnie energia geotermalna – szacuje się, że stanowi ona ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło.

Dostępne w naszym kraju wody geotermalne występują zwykle na głębokości od 700 m do 3 tys. m, a ich temperatura wynosi od 20 do 100 st. C. Bogate złoża geotermalne występują na licznych terenach. Obecnie w Polsce działa kilkanaście ciepłowni geotermalnych – m.in. jedne z pierwszych w kraju – Geotermia Podhalańska, Geotermia Mazowiecka we Mszczonowie, Geotermia Pyrzyce itd. – Geotermia Mazowiecka wybudowała jedną z pierwszych instalacji geotermalnych w kraju. W istniejącym od połowy lat 70. odwiercie we Mszczonowie, podczas poszukiwań złóż ropy i gazu, natrafiono na znaczne pokłady ciepłej i gorącej wody. W 2017 r. minęło 40 lat od odwiercenia otworu Mszczonów IG-1 i 20 lat od jego rekonstrukcji – przez te lata Geotermia Mazowiecka znacznie się rozwinęła. Dziś można śmiało stwierdzić, że zastosowane tu rozwiązania techniczne są unikalne nie tylko w skali kraju, ale i świata. Od 2008 roku we Mszczonowie jest zespół basenów termalnych – to kolejny sposób wykorzystania wody termalnej w Geotermii Mazowieckiej. W planach mamy rozbudowę i dalszą modernizację zakładu geotermalnego w Mszczonowie, a także budowę nowego zakładu geotermalnego w Sochaczewie – informację uzyskaliśmy w Geotermii Mazowieckiej.

Geotermia Pyrzyce: źródło OZE odnawialne w 100 proc.

Woda geotermalna to bezpieczny system energii cieplnej. Jak jest pozyskiwana w Geotermii Pyrzyce? Produkcję ciepła oparto u nas na wykorzystaniu gorących wód pozyskiwanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C. Instalacja technologiczna naszej ciepłowni obejmuje wiele rozwiązań prototypowych. Wydobycie wody przeprowadzane jest otworem geotermalnym GT1-bis, a z powrotem zatłoczone odwiertami GT-1, 2, 3, 4. Zwrócona naturze woda geotermalna ma szanse w ciągu 30 lat odzyskać temperaturę w głębi ziemi, a jej zasoby mogą służyć kolejnym pokoleniom. Dysponujemy około 80 węzłami cieplnymi, dzięki czemu możemy ogrzewać budynki wielorodzinne, a także zapewniać ciepłą wodę użytkową szkołom, urzędom, zakładom usługowym i gospodarstwom domowym. Około 70 proc. dostarczanego ciepła w Pyrzycach pochodzi od nas.  Nasze zasoby są doskonałym źródłem OZE, odnawialnym w 100 proc. – dzięki nowoczesnemu odwiertowi zbudowanemu w 2017 roku – gdyż zachowujemy równowagę złoża, nie naruszamy struktury hydrologicznej i poprawiamy efektywność ekologiczną  – wyjaśnia nam Anetta Głuchowska-Masłyk, Geotermia Pyrzyce. 

Bezpłatne warsztaty

Warto wziąć udział w warsztatach, na których można poznać różne instalacje OZE w województwie zachodniopomorskim oraz uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania. Są one bezpłatne i organizowane w woj. zachodniopomorskim. Warsztaty odbędą się m.in. w  Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach.

Więcej szczegółów: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj rownież w: www.bialogardzianin.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej